Dołącz do nas

Mieszkanie i Wspólnota

14/06/2018

Definicja przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego a zakres finansowania jego realizacji przez odbiorcę

W ocenie sądu również wymaganie od odbiorcy pokrywania kosztów wybudowania sieci lub urządzeń wodociągowych czy kanalizacyjnych, jako alternatywa dla...
09/04/2018

Nadużycie władztwa planistycznego gminy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w sprawie zakończonej wyrokiem z 20 grudnia 2017 roku (sygn. akt: II SA/Gd 148/17) zajmował się skargą prokur...
20/03/2018

„PODATEK OD DESZCZU” – nowa opłata ze zmienioną ustawą Prawo wodne

Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowa ustawa, chociaż akt o takiej samej nazwie obowiązywał już w polskim porządku prawnym. Mowa o ustawie...
01/01/2018

Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych przez zarządcę

W uchwale z 9 lutego 2017 roku Sąd Najwyższy (sygn. III CZP 106/16) udzielił odpowiedzi na pytanie: czy osoba, której powierzono zarząd nieruchomością...

Archiwum magazynu

Archiwum magazynu

Przeglądaj archiwum

Autorzy

Autorzy

Zostań autorem

Chcesz opublikować tekst na łamach naszego magazynu? Zapoznaj się z wymogami redakcyjnymi i zgłoś swój tekst. Jeśli zaakceptuje go nasze rada programowa to zyskasz szansę na publikację!

Rafał Ostrowski

Główny księgowy w spółdzielni mieszkaniowej zarządzającej zasobami własnymi i wspólnotami

Paweł Puch

prawnik

mgr inż. Katarzyna Mateja

mgr inż. budownictwa, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piekarach Śląskich