Dołącz do czytelników
Brak wyników

90% dofinansowania dla wspólnot mieszkaniowych na efektywność energetyczną

Artykuł | 12 grudnia 2019 |
111

Wspólnoty mieszkaniowe, które rozważają inwestycje w termomodernizację budynków mieszkalnych i OZE, mogą teraz uzyskać 90% dofinansowania na niezbędną dokumentację techniczną wymaganą w ramach tego przedsięwzięcia, w tym na audyty energetyczne i projekty budowlane.

Możliwość ta wynika z faktu podpisania przez BNP Paribas Bank Polska SA umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). W ramach tej umowy zostały udostępnione, poprzez bank, na polski rynek środki z unijnego programu ELENA (European Local Energy Assistance) w oparciu o program Horyzont 2020. Środki finansowe przeznaczone są na wsparcie realizacji przedsięwzięcia mającego na celu poprawę efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Celem programu jest m.in. wsparcie wspólnot mieszkaniowych w początkowej fazie przygotowywania inwestycji, w której konieczne jest m.in. rozpoznanie korzyści ekonomicznych wynikających z planowanej inwestycji. Korzyści te są zdefiniowane w ramach audytu energetycznego, którego koszt wykonania może być refinansowany ze środków pochodzących z programu ELENA. Środki pozyskane przez Bank BNP Paribas w ramach współpracy z EBI pozwoliły na stworzenie w banku programu finansowania efektywności energetycznej, którego istotnym elementem jest zespół dedykowanych specjalistów. Wspierają oni wspólnoty mieszkaniowe w procesie transformacji energetycznej, poprzez pomoc w uzyskaniu kredytu na inwestycję, dotacji z BGK oraz refundacji z EBI, jak również zapewnienie inwestorom pomocy w zakresie wspomnianych procedur aplikacyjnych.

Zdobycie środków na finansowanie remontów i termomodernizacji

Drugim benefitem, oferowanym przez bank jest skorzystanie z kredytu z premią termomodernizacyjną przyznawaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków z funduszu Termomodernizacji i Remontów. W ten sposób można zyskać dofinansowanie do 20% wartości kredytu. Warunkiem zakwalifikowania się do otrzymania dofinansowania jest przedstawienie dokumentu audytu energetycznego budynku, którego treść będzie wskazywać poziom efektywności energetycznej uzyskanej poprzez wykonaną inwestycję. Koszty dokumentu w 90% będą refinansowane za pośrednictwem Banku z programu ELENA.

PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA – GDZIE I JAK SIĘ O NIĄ STARAĆ. KTO MOŻE JĄ UZYSKAĆ ?

Rzeczywista kwota dofinansowania do termomodernizacji zależna będzie od wielkości i kosztów inwestycji, ale także od przewidywalnych w ramach audytu energetycznego rocznych oszczędności energii.

Na jaki poziom oszczędności można liczyć?

O premię termomodernizacyjną mogą się starać wyłącznie ci inwestorzy, którzy koszty inwestycji planują pokryć z kredytu. Ostateczna kwota jest wypadkową kilku czynników, w tym wysokości zaciągniętego kredytu i wartości inwestycji. Wynosi ona do 20% kwoty kredytu wykorzystanego na inwestycję, ale nie więcej niż:

  •     16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia,
  •     dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego.

Dla kogo premia termomodernizacyjna?

O premię termomodernizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego mogą się starać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (z wyjątkiem jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych), o ile są właścicielami lub zarządcami nieruchomości, które mogą podlegać dofinansowaniu.

Premię można uzyskać na wykonanie termomodernizacji:

 

  •     budynków mieszkalnych (w tym domów jednorodzinnych),
  •     budynków zbiorowego zamieszkania (jak np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, akademiki, domy dziecka i inne budynki o podobnym przeznaczeniu),
  •     budynków użyteczności publicznej, będących własnością JST i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy