Dołącz do nas

Mieszkanie i Wspólnota

Autor Puch Paweł

Koszty służebności gruntowej

Wspólnota Mieszkaniowa spisała z gminą umowę o ustanowieniu na działce gminnej służebności drogi koniecznej w formie aktu notarialnego. Wszyscy właściciele lokali podpisali uchwałę o zamiarze nabycia służebności oraz poszczególni właściciele podpisali stosowne Porozumienie.

 

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej posiada zarówno wejście do budynku od strony ulicy, jak i wejście od strony podwórka, które jest własnością Wspólnoty Mieszkaniowej. W zasadzie ze służebności drogi koniecznej będą korzystać właściciele posiadający miejsca parkingowe na swojej działce. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej planuje na powierzchni wydzielonej służebności wykonać utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej. Gmina wyraziła zgodę na wykonanie prac brukarskich. W związku z powyższym powstają pytania:

1. Czy wspólnota mieszkaniowa może wykonać te prace z funduszu remontowego na po...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 89% treści

Podstawowy

Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem najmu prywatnego

Zgodnie z komunikatami płynącymi z Ministerstwa Finansów, w dalszym ciągu prowadzone są prace zmierzające do zmiany zasad możliwości rozliczen...
Podstawowy

Zaliczki pokrywające koszty dostaw mediów

Sposób ustalania zaliczek na pokrycie kosztów związanych z dostawami mediów musi być precyzyjny. Nie powinien budzić wątpliwości ani wprowadza...