Dołącz do nas

Mieszkanie i Wspólnota

Autor Kulak Andrzej

Nasłonecznienie nieruchomości sąsiedniej – nieprawidłowe ustalenia przyczyną uchylania pozwolenia na budowę

Wyrokiem z 7 lutego 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną inwestora, który zaskarżył wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Zaskarżonym wyrokiem uchylona została decyzja o pozwoleniu na budowę funkcjonującego już budynku biurowo-handlowego. Inwestycja ta od początku jej realizacji budziła wiele kontrowersji pośród jej bezpośrednich sąsiadów, a postępowania administracyjne związane z jej realizacją przedłużały się.

We wrześniu 2004 roku uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, a dopiero w lipcu 2013 roku decyzję o pozwoleniu na budowę. Po złożeniu odwołania przez sąsiadów decyzja stała się ostateczna we wrześniu 2013 roku. Od tej decyzji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skierowała właścicielka lokalu znajdującego się w budynku sąsiadującym z przedmiotową nieruchomości.

Zarzuty

W skardze podtrzymała zarzuty podnoszone wcześniej w toku postępowani...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 88% treści

Podstawowy

Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem najmu prywatnego

Zgodnie z komunikatami płynącymi z Ministerstwa Finansów, w dalszym ciągu prowadzone są prace zmierzające do zmiany zasad możliwości rozliczen...
Podstawowy

Zaliczki pokrywające koszty dostaw mediów

Sposób ustalania zaliczek na pokrycie kosztów związanych z dostawami mediów musi być precyzyjny. Nie powinien budzić wątpliwości ani wprowadza...