Dołącz do nas

Mieszkanie i Wspólnota

Autor Puch Paweł

Nieodpowiedni stan techniczny budynku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził zagrożenie życia i zdrowia w związku z nieodpowiednim stanem technicznym budynku mieszkalnego (Mała Wspólnota Mieszkaniowa) oraz nakazał natychmiastowe usunięcie zagrożenia poprzez wykonanie określonych prac. Do jakich czynności można zaliczyć wykonanie nałożonego przez PINB obowiązku: czynności o charakterze zachowawczym, czynności zwykłego zarządu, czynności przekraczające zwykły zarząd?

 

Mała wspólnota w świetle Kodeksu cywilnego oraz ustawy o własności lokali

Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, małą wspólnotą jest wspólnota funkcjonującą w budynku wielolokalowym, w którym samodzielnych lokali mieszkalnych jest mniej niż siedem. W takim przypadku do zasad zarządzania tego typu wspólnotami zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności. Właściwymi w tym zakresie przepisami Kodeksu...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 84% treści

Podstawowy

Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem najmu prywatnego

Zgodnie z komunikatami płynącymi z Ministerstwa Finansów, w dalszym ciągu prowadzone są prace zmierzające do zmiany zasad możliwości rozliczen...
Podstawowy

Zaliczki pokrywające koszty dostaw mediów

Sposób ustalania zaliczek na pokrycie kosztów związanych z dostawami mediów musi być precyzyjny. Nie powinien budzić wątpliwości ani wprowadza...