Dołącz do nas

Mieszkanie i Wspólnota

Autor Puch Paweł

Nieodpowiedni stan techniczny budynku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził zagrożenie życia i zdrowia w związku z nieodpowiednim stanem technicznym budynku mieszkalnego (Mała Wspólnota Mieszkaniowa) oraz nakazał natychmiastowe usunięcie zagrożenia poprzez wykonanie określonych prac. Do jakich czynności można zaliczyć wykonanie nałożonego przez PINB obowiązku: czynności o charakterze zachowawczym, czynności zwykłego zarządu, czynności przekraczające zwykły zarząd?

 

Mała wspólnota w świetle Kodeksu cywilnego oraz ustawy o własności lokali

Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, małą wspólnotą jest wspólnota funkcjonującą w budynku wielolokalowym, w którym samodzielnych lokali mieszkalnych jest mniej niż siedem. W takim przypadku do zasad zarządzania tego typu wspólnotami zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności. Właściwymi w tym zakresie przepisami Kodeksu...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 84% treści

Podstawowy

Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem najmu prywatnego

Zgodnie z komunikatami płynącymi z Ministerstwa Finansów, w dalszym ciągu prowadzone są prace zmierzające do zmiany zasad możliwości rozliczen...
Podstawowy

Zaliczki pokrywające koszty dostaw mediów

Sposób ustalania zaliczek na pokrycie kosztów związanych z dostawami mediów musi być precyzyjny. Nie powinien budzić wątpliwości ani wprowadza...
Podstawowy

Zaliczki na fundusz remontowy a komórki na zewnątrz budynku

We Wspólnocie Mieszkaniowej kilka osób jest właścicielami komórek na zewnątrz budynku Wspólnoty. Wiele lat temu ustalono, że zaliczki na fundu...
Podstawowy

Wynajem placu zabaw

Do Wspólnoty Mieszkaniowej zgłosił się przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w postaci przedszkola dla dzieci na sąsiednim osiedlu, z prośbą o korzystanie z placu zabaw należącego do Wspólnoty.