Dołącz do nas

Mieszkanie i Wspólnota

Autor Puch Paweł

Obowiązki związane z założeniem monitoringu

Zarząd zamierza założyć na terenie spółdzielni monitoring. Po malowaniu budynków zaobserwowano oznaki wandalizmu i pojawiły się różnego rodzaju napisy. Czy zakładając monitoring należy informować o fakcie jego funkcjonowania wszystkie osoby przebywających w granicach terenu spółdzielni – na placach zabaw, boiskach, w parkach? Jeżeli tak, to kogo należy informować konkretnie i w jaki sposób? Komu można zezwolić na oglądanie nagranych materiałów? Czy o zamiarze założenia monitoringu musimy informować policję?

Monitoring w Polsce cieszy się dużą popularnością ze względu na możliwość zapewnienia bezpieczeństwa. Nie mamy jednak szczególnych przepisów odnoszących się do zasad jego tworzenia i działania (brak jednej ustawy w tym zakresie). Nie istnieją więc przepisy, które wskażą wprost, jakie konkretne warunki system monitoringu musi spełniać. Jednak nie znaczy to, że panuje tu samowola. Tworząc monito...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 87% treści

Podstawowy

Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem najmu prywatnego

Zgodnie z komunikatami płynącymi z Ministerstwa Finansów, w dalszym ciągu prowadzone są prace zmierzające do zmiany zasad możliwości rozliczen...
Podstawowy

Zaliczki pokrywające koszty dostaw mediów

Sposób ustalania zaliczek na pokrycie kosztów związanych z dostawami mediów musi być precyzyjny. Nie powinien budzić wątpliwości ani wprowadza...