Dołącz do nas

Mieszkanie i Wspólnota

Autor Kulak Andrzej

„PODATEK OD DESZCZU” – nowa opłata ze zmienioną ustawą Prawo wodne

Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowa ustawa, chociaż akt o takiej samej nazwie obowiązywał już w polskim porządku prawnym. Mowa o ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566), która zastąpiła ustawę z 2001 roku.

Podstawowe zmiany wprowadzone nową ustawą

Podstawowym celem ustawy była implementacja dyrektyw unijnych oraz polepszenie zasad zarządzania zasobami wodnymi w kraju. W ramach zmiany ustawy m.in. instytucję pozwolenia wodnoprawnego podłączono pod ogólną kategorię zgody wodnoprawnej. Powołano również Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które zastąpiło Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz zarządy regionalne. Wody Polskie sprawują centralną funkcję w systemie gospodarowania wodami i ich głównym celem jest monitorowanie stanu wód oraz zapewnienie sprawnego zarządzenie zasobami wodnymi.

UWAGA!

W ramach zmiany podłączono pod ogólną kategorię zgody wodnoprawnej. Powołano również Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które zastąpiło Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz zarządy regionalne.

W nowej ustawie niezmiennie znajdują się zasady oraz sposób r...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 87% treści

Podstawowy

Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem najmu prywatnego

Zgodnie z komunikatami płynącymi z Ministerstwa Finansów, w dalszym ciągu prowadzone są prace zmierzające do zmiany zasad możliwości rozliczen...
Podstawowy

Zaliczki pokrywające koszty dostaw mediów

Sposób ustalania zaliczek na pokrycie kosztów związanych z dostawami mediów musi być precyzyjny. Nie powinien budzić wątpliwości ani wprowadza...