Dołącz do nas

Mieszkanie i Wspólnota

Autor Kulak Andrzej

Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych przez zarządcę

W uchwale z 9 lutego 2017 roku Sąd Najwyższy (sygn. III CZP 106/16) udzielił odpowiedzi na pytanie: czy osoba, której powierzono zarząd nieruchomością wspólną w umowie lub uchwale właścicieli lokali jest z mocy art. 21 ust. 1 w zw. z art. 33 ustawy o własności lokali poprzez samo powierzenie zarządu umocowana do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych?

W uchwale z 9 lutego 2017 roku Sąd Najwyższy (sygn. III CZP 106/16) udzielił odpowiedzi na pytanie: czy osoba, której powierzono zarząd nieruchomością wspólną w umowie lub uchwale właścicieli lokali jest z mocy art. 21 ust. 1 w zw. z art. 33 ustawy o własności lokali poprzez samo powierzenie zarządu umocowana do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych?

Wobec stwierdzonych rozbieżności w orzecznictwie, pytanie zostało przedstawione Sądowi Najwyższemu przez Sąd Okręgowy, który rozpoznawał zażalenie Wspólnoty Mieszkaniowej wniesione na zarządzenie o zwrocie pozwu. W przedmiotowej sprawie sąd zobowiązał zarządcę Wspólnoty – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – do przedstawienia pełnomocnictwa od Wspólnoty do jej reprezentowania w postępowaniu sądowym i wobec nieprzedłożenia takiego pełnomocnictwa zwrócił pozew. W zażaleniu Wspólnota wskazywała, że w jej ocenie z s...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 78% treści

Podstawowy

Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem najmu prywatnego

Zgodnie z komunikatami płynącymi z Ministerstwa Finansów, w dalszym ciągu prowadzone są prace zmierzające do zmiany zasad możliwości rozliczen...
Podstawowy

Zaliczki pokrywające koszty dostaw mediów

Sposób ustalania zaliczek na pokrycie kosztów związanych z dostawami mediów musi być precyzyjny. Nie powinien budzić wątpliwości ani wprowadza...
Podstawowy

Zaliczki na fundusz remontowy a komórki na zewnątrz budynku

We Wspólnocie Mieszkaniowej kilka osób jest właścicielami komórek na zewnątrz budynku Wspólnoty. Wiele lat temu ustalono, że zaliczki na fundu...
Podstawowy

Wynajem placu zabaw

Do Wspólnoty Mieszkaniowej zgłosił się przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w postaci przedszkola dla dzieci na sąsiednim osiedlu, z prośbą o korzystanie z placu zabaw należącego do Wspólnoty.