Dołącz do nas

Mieszkanie i Wspólnota

Autor Kulak Andrzej

Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych przez zarządcę

W uchwale z 9 lutego 2017 roku Sąd Najwyższy (sygn. III CZP 106/16) udzielił odpowiedzi na pytanie: czy osoba, której powierzono zarząd nieruchomością wspólną w umowie lub uchwale właścicieli lokali jest z mocy art. 21 ust. 1 w zw. z art. 33 ustawy o własności lokali poprzez samo powierzenie zarządu umocowana do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych?

W uchwale z 9 lutego 2017 roku Sąd Najwyższy (sygn. III CZP 106/16) udzielił odpowiedzi na pytanie: czy osoba, której powierzono zarząd nieruchomością wspólną w umowie lub uchwale właścicieli lokali jest z mocy art. 21 ust. 1 w zw. z art. 33 ustawy o własności lokali poprzez samo powierzenie zarządu umocowana do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych?

Wobec stwierdzonych rozbieżności w orzecznictwie, pytanie zostało przedstawione Sądowi Najwyższemu przez Sąd Okręgowy, który rozpoznawał zażalenie Wspólnoty Mieszkaniowej wniesione na zarządzenie o zwrocie pozwu. W przedmiotowej sprawie sąd zobowiązał zarządcę Wspólnoty – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – do przedstawienia pełnomocnictwa od Wspólnoty do jej reprezentowania w postępowaniu sądowym i wobec nieprzedłożenia takiego pełnomocnictwa zwrócił pozew. W zażaleniu Wspólnota wskazywała, że w jej ocenie z s...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 78% treści

Podstawowy

Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem najmu prywatnego

Zgodnie z komunikatami płynącymi z Ministerstwa Finansów, w dalszym ciągu prowadzone są prace zmierzające do zmiany zasad możliwości rozliczen...
Podstawowy

Zaliczki pokrywające koszty dostaw mediów

Sposób ustalania zaliczek na pokrycie kosztów związanych z dostawami mediów musi być precyzyjny. Nie powinien budzić wątpliwości ani wprowadza...