Dołącz do nas

Mieszkanie i Wspólnota

Autor Kulak Andrzej

Stan techniczny tarasu a sytuacja współwłaścicieli

W sprawie zakończonej wyrokiem z 27 lipca 2017 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt: I ACa 739/16) zajmował się problematyką zaliczenia tarasów do nieruchomości wspólnej lub lokali. Kwalifikacja ich powierzchni jest często przedmiotem postępowań sądowych, ponieważ zależnie od konkretnych rozwiązań technicznych, klasyfikacja tarasu na podstawie ustawy jako nieruchomości wspólnej nastręcza pewnych trudności.

Własność tarasu

W analizowanej sprawie powód domagał się uchylenia uchwały, która wprowadzała zmiany w sposobie ponoszenia przez członków wspólnoty mieszkaniowej kosztów utrzymania tarasów. Uchylono uchwałę, zgodnie z którą obowiązek i koszty utrzymania tarasu w należytym stanie technicznym obciążał wyłącznie właściciela lokalu, który z tarasu korzystał.

Właściciele zobowiązani byli też do przeprowadzania remontów tarasu, ze szczególnym uwzględnieniem izolacji przeciwwilgociowej i obróbe...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 81% treści

Podstawowy

Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem najmu prywatnego

Zgodnie z komunikatami płynącymi z Ministerstwa Finansów, w dalszym ciągu prowadzone są prace zmierzające do zmiany zasad możliwości rozliczen...
Podstawowy

Zaliczki pokrywające koszty dostaw mediów

Sposób ustalania zaliczek na pokrycie kosztów związanych z dostawami mediów musi być precyzyjny. Nie powinien budzić wątpliwości ani wprowadza...