Dołącz do nas

Mieszkanie i Wspólnota

Autor Puch Paweł

Zaliczki na fundusz remontowy a komórki na zewnątrz budynku

We Wspólnocie Mieszkaniowej kilka osób jest właścicielami komórek na zewnątrz budynku Wspólnoty. Wiele lat temu ustalono, że zaliczki na fundusz remontowy zostaną pomniejszone. Na przykład, osoba posiadająca 815/10000 udziałów na koszty eksploatacji płaci według całkowitych udziałów, z kolei na fundusz remontowy 694 z powodu komórki. Mieszkańcy zadeklarowali się, że sami będą ponosić wydatki na wszelkie remonty komórek. Czy to jest stanowisko prawidłowe?

Koszty zarządu nieruchomością wspólną – składowe 

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: wydatki na jej remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli p...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 82% treści

Podstawowy

Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem najmu prywatnego

Zgodnie z komunikatami płynącymi z Ministerstwa Finansów, w dalszym ciągu prowadzone są prace zmierzające do zmiany zasad możliwości rozliczen...
Podstawowy

Zaliczki pokrywające koszty dostaw mediów

Sposób ustalania zaliczek na pokrycie kosztów związanych z dostawami mediów musi być precyzyjny. Nie powinien budzić wątpliwości ani wprowadza...