Dołącz do nas

Mieszkanie i Wspólnota

Autor Kulak Andrzej

Zaliczki pokrywające koszty dostaw mediów

Sposób ustalania zaliczek na pokrycie kosztów związanych z dostawami mediów musi być precyzyjny. Nie powinien budzić wątpliwości ani wprowadzać w błąd.

Sąd Apelacyjny w Warszawie pod koniec roku 2016 zajmował się apelacją wniesioną przez Wspólnotę Mieszkaniową w sprawie uchwały dotyczącej zatwierdzenia regulaminu rozliczania mediów (sygn. I ACa 1144/15). W postępowaniu powódka domagała się m.in. uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozliczania mediów, wskazując, że stoi on w sprzeczności z wcześniejszymi uchwałami wspólnoty i wykracza poza przysługujące wspólnocie kompetencje, w szczególności przekazuje zarządowi kompetencje do ustalania wysokości zaliczek. W ocenie powódki wspólnota uprawniona jest natomiast jedynie do rozliczenia kosztów wspólnych. Z powyższym nie zgodziła się Wspólnota, twierdząc, że regulamin obejmuje części wspólne nieruchomości i indywidualne lokale. Zgodnie z us...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 84% treści

Podstawowy

Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem najmu prywatnego

Zgodnie z komunikatami płynącymi z Ministerstwa Finansów, w dalszym ciągu prowadzone są prace zmierzające do zmiany zasad możliwości rozliczen...
Podstawowy

Zaliczki pokrywające koszty dostaw mediów

Sposób ustalania zaliczek na pokrycie kosztów związanych z dostawami mediów musi być precyzyjny. Nie powinien budzić wątpliwości ani wprowadza...