Dołącz do nas

Mieszkanie i Wspólnota

Autor Kulak Andrzej

Zaliczki pokrywające koszty dostaw mediów

Sposób ustalania zaliczek na pokrycie kosztów związanych z dostawami mediów musi być precyzyjny. Nie powinien budzić wątpliwości ani wprowadzać w błąd.

Sąd Apelacyjny w Warszawie pod koniec roku 2016 zajmował się apelacją wniesioną przez Wspólnotę Mieszkaniową w sprawie uchwały dotyczącej zatwierdzenia regulaminu rozliczania mediów (sygn. I ACa 1144/15). W postępowaniu powódka domagała się m.in. uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozliczania mediów, wskazując, że stoi on w sprzeczności z wcześniejszymi uchwałami wspólnoty i wykracza poza przysługujące wspólnocie kompetencje, w szczególności przekazuje zarządowi kompetencje do ustalania wysokości zaliczek. W ocenie powódki wspólnota uprawniona jest natomiast jedynie do rozliczenia kosztów wspólnych. Z powyższym nie zgodziła się Wspólnota, twierdząc, że regulamin obejmuje części wspólne nieruchomości i indywidualne lokale. Zgodnie z us...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 84% treści

Podstawowy

Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem najmu prywatnego

Zgodnie z komunikatami płynącymi z Ministerstwa Finansów, w dalszym ciągu prowadzone są prace zmierzające do zmiany zasad możliwości rozliczen...
Podstawowy

Zaliczki pokrywające koszty dostaw mediów

Sposób ustalania zaliczek na pokrycie kosztów związanych z dostawami mediów musi być precyzyjny. Nie powinien budzić wątpliwości ani wprowadza...
Podstawowy

Zaliczki na fundusz remontowy a komórki na zewnątrz budynku

We Wspólnocie Mieszkaniowej kilka osób jest właścicielami komórek na zewnątrz budynku Wspólnoty. Wiele lat temu ustalono, że zaliczki na fundu...
Podstawowy

Wynajem placu zabaw

Do Wspólnoty Mieszkaniowej zgłosił się przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w postaci przedszkola dla dzieci na sąsiednim osiedlu, z prośbą o korzystanie z placu zabaw należącego do Wspólnoty.