Dołącz do nas

Mieszkanie i Wspólnota

Autor Kulak Andrzej

Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem najmu prywatnego

Zgodnie z komunikatami płynącymi z Ministerstwa Finansów, w dalszym ciągu prowadzone są prace zmierzające do zmiany zasad możliwości rozliczenia przychodów osiąganych w ramach tzw. najmu prywatnego.

Dla przypomnienia, zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów, osoby, które osiągają przychody z najmu prywatnego, a więc takiego, który nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą przychody z tego źródła opodatkować stawką 8,5%, która stanowi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Korzyścią jest wówczas dużo niższa w porównaniu do skali podatkowej stawka podatku. Należy mieć jednak na uwadze, że wybierając ryczałt, podatnik nie ma możliwości pomniejszania przychodów o ponoszone koszty.

W  2017 roku Ministerstwo Finansów zapowiadało zmiany w zasadach opodatkowania ryczałtem tzw. przychodów ewidencjonowanych z najmu prywatnego. Pojawiały się różne rozwiązani...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 49% treści

Podstawowy

Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem najmu prywatnego

Zgodnie z komunikatami płynącymi z Ministerstwa Finansów, w dalszym ciągu prowadzone są prace zmierzające do zmiany zasad możliwości rozliczen...
Podstawowy

Zaliczki pokrywające koszty dostaw mediów

Sposób ustalania zaliczek na pokrycie kosztów związanych z dostawami mediów musi być precyzyjny. Nie powinien budzić wątpliwości ani wprowadza...