Dołącz do nas

Mieszkanie i Wspólnota

Autor Kulak Andrzej

Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem najmu prywatnego

Zgodnie z komunikatami płynącymi z Ministerstwa Finansów, w dalszym ciągu prowadzone są prace zmierzające do zmiany zasad możliwości rozliczenia przychodów osiąganych w ramach tzw. najmu prywatnego.

Dla przypomnienia, zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów, osoby, które osiągają przychody z najmu prywatnego, a więc takiego, który nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą przychody z tego źródła opodatkować stawką 8,5%, która stanowi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Korzyścią jest wówczas dużo niższa w porównaniu do skali podatkowej stawka podatku. Należy mieć jednak na uwadze, że wybierając ryczałt, podatnik nie ma możliwości pomniejszania przychodów o ponoszone koszty.

W  2017 roku Ministerstwo Finansów zapowiadało zmiany w zasadach opodatkowania ryczałtem tzw. przychodów ewidencjonowanych z najmu prywatnego. Pojawiały się różne rozwiązani...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 49% treści

Podstawowy

Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem najmu prywatnego

Zgodnie z komunikatami płynącymi z Ministerstwa Finansów, w dalszym ciągu prowadzone są prace zmierzające do zmiany zasad możliwości rozliczen...
Podstawowy

Zaliczki pokrywające koszty dostaw mediów

Sposób ustalania zaliczek na pokrycie kosztów związanych z dostawami mediów musi być precyzyjny. Nie powinien budzić wątpliwości ani wprowadza...
Podstawowy

Zaliczki na fundusz remontowy a komórki na zewnątrz budynku

We Wspólnocie Mieszkaniowej kilka osób jest właścicielami komórek na zewnątrz budynku Wspólnoty. Wiele lat temu ustalono, że zaliczki na fundu...
Podstawowy

Wynajem placu zabaw

Do Wspólnoty Mieszkaniowej zgłosił się przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w postaci przedszkola dla dzieci na sąsiednim osiedlu, z prośbą o korzystanie z placu zabaw należącego do Wspólnoty.