Dołącz do nas

Mieszkanie i Wspólnota

O czasopiśmie

O czasopiśmie

„Mieszkanie i Wspólnota” to jedyny na rynku biuletyn, w którym znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania z zakresu m.in. ustawy o własności lokali, ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa spółdzielczego i przepisów finansowo - księgowych!

Co nas wyróżnia

 • Wspieramy w codziennej pracy zarządców i administratorów nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz nieruchomości komercyjnych,
 • Publikujemy 12 numerów w roku, a w każdym numerze 32 strony wyłącznie istotnych zagadnień dla właścicieli i zarządców nieruchomości, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz organów spółdzielni a także jasnych i zwięzłych komentarzy do wyroków i orzeczeń sądowych,
 • Zespół autorski złożony wyłącznie z doświadczonych praktyków, radców prawnych, zarządców, księgowych, specjalistów z uprawnieniami budowlanymi,
 • Gwarancja otrzymania odpowiedzi w ciągu 48 h - zapewniamy stały dostęp do ekspertów, którzy są gotowi odpowiedzieć na każde, nawet najbardziej skomplikowane pytanie,
 • Zawsze 100% praktycznych porad do wdrożenia „od ręki”. W każdym numerze znajdują się materiały przygotowane w oparciu o realne problemy zgłaszane przez zarządców,
 • 16 lat doświadczenia w doradzaniu i wspieraniu właścicieli i zarządców nieruchomości!

O czym piszemy:

 • Własność lokalu nie wygasa – Według Sądu Najwyższego wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego gruntu nie powoduje wygaśnięcia prawa własności posadowionego na nim lokalu.
 • Na czyj koszt należy wykonać legalizację ciepłomierzy: właściciela mieszkania czy wspólnoty? W jakich sytuacjach ciepłomierze stanowią majątek wspólnoty i są traktowane jako element nieruchomości wspólnej.
 • Wspólnota chce utworzyć w piwnicy lokal użytkowy. Czy w celu połączenia lub przebudowy pomieszczeń piwnicznych należy wystąpić o pozwolenie na budowę? Kto i jakie dokumenty, do jakiego organu musi złożyć?
 • Wspólnota zapłaci odszkodowanie – Sąd Rejonowy zasądził od wspólnoty mieszkaniowej kwotę 15 tys. złotych wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz powódki, która poślizgnęła się na oblodzonym chodniku należącym do wspólnoty mieszkaniowej. Sąd Okręgowy oddalił apelację wspólnoty (sygn. akt I Ca 76/17) pomimo, iż wspólnota ta powierzyła utrzymanie podległych jej terenów w okresie zimowym profesjonalnej firmie.
 • Oświadczenie woli właścicieli o ustanowieniu służebności gruntowej – Kto we wspólnocie jest uprawniony do złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu służebności gruntowej? Właściciele, czy zarząd?
 • Rozliczanie hal garażowych - Jak może się różnić zarządzanie garażem i opłaty z nim związane w zależności od fizycznej konstrukcji garażu i od jego statusu prawnego?
 • Profesjonalny zarządca jest ważny dla wspólnoty -  Wybór zarządcy to kluczowy element sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania wspólnoty. Na co zwrócić uwagę dokonując wyboru zarządcy?
 • Uprawnienia dokonywania przeglądów – W jaki sposób jest wyłaniana osoba  do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego budynku oraz znajdujących się w nim instalacji i urządzeń?
 • Bezumowne korzystanie z nieruchomości – O jakie wynagrodzenie można się ubiegać za bezumowne posadowienie na terenie nieruchomości urządzania przesyłowego?
 • Ocieplanie poddasza – Jaki jest najlepszy i najtańszy produkt do ocieplania stropodachów

Stałe działy:

 • AKTUALNOŚCI – informujemy o najnowszych zmianach w przepisach oraz uchwałach i decyzjach organów administracji państwowej i samorządowej uprawnionych do podejmowana decyzji w zakresie zagadnień nieruchomościowych a także o projektowanych zmianach w prawie.
 • LISTY – publikujemy odpowiedzi ekspertów na pytania Czytelników. Nasi specjaliści jasno wyjaśniają każdy, nawet najbardziej skomplikowanych problem.
 • ORZECZNICTWO/PRAWO – w przystępny sposób tłumaczymy niejednoznaczne zapisy ustaw i rozporządzeń oraz przekładamy je na język praktyki tłumacząc, w jakich sytuacjach, jakie rozwiązania można zastosować i jakie konsekwencje się z nimi wiążą.
 • RACHUNKOWOŚĆ - specjaliści z zakresu finansowo-księgowego podpowiadają zalecane procedury przy rozliczaniu nieruchomości i odnośnie kwestii podatkowych, m.in. jak zarządzać funduszem remontowym, jak naliczać i windykować opłaty, jak rozliczać media i koszty, jak sporządzać roczne sprawozdania finansowe itd.
 • ART. NA ZAMÓWIENIE – specjalnie na Państwa prośbę szerzej wyjaśniamy i tłumaczymy problematyczne zagadnienia zgłoszone przez Czytelników, podpowiadając na jakie racje można się powołać przy rozpatrywaniu podobnych spraw.
 • ZARZADZANIE – bierzemy na celownik najbardziej niejednoznaczne kwestie z zakresu zarządzania nieruchomościami m.in.: zarządzanie nieruchomością wspólną, współpracę z dostawcami mediów, sporne sprawy w zakresie obsługi zebrań, podejmowania uchwał, konflikty z mieszkańcami i właścicielami itd.
 • EKSPLOATACJA – specjaliści podpowiadają najskuteczniejsze rozwiązania dotyczące usuwania awarii i ich skutków, prowadzenia inwestycji, remontów, konserwacji i nadzorowania przeglądów technicznych a także przygotowywania dokumentacji technicznej.