Dołącz do czytelników
Brak wyników

Możliwości, jakie daje odczyt radiowy APATOR POWOGAZ

Artykuł | 16 lipca 2019 | NR 210
0 1013

Zdalny odczyt radiowy umożliwia odczytanie licznika bez wchodzenia do lokalu, a bardzo często – także do budynku. Jest to jednak tylko jedna jego funkcjonalność rzutująca na bilans wodny budynku. Nakładka radiowa zamontowana na wodomierzu dokonuje też bieżącej analizy poprawności pracy wodomierza. A co za tym idzie – umożliwia wykrycie sytuacji, gdy praca licznika jest nieprawidłowa, w wyniku jego awarii lub celowej ingerencji lokatora. Nakładka radiowa zamontowana na wodomierzu, poza przesłaniem stanów zapamiętanych dla każdego końca miesiąca z ostatniego roku, przesyła także informacje o anomaliach w pracy licznika. Razem ze stanem bieżącym nakładka przesyła bieżącą objętość wsteczną, czyli informację o wodzie policzonej przez wodomierz niezgodnie z kierunkiem jego montażu. Do informacji o objętości nakładka podsyła także informacje o dacie pierwszego i ostatniego wystąpienia nieprawidłowości wraz czasem trwania i liczbą wystąpień. W przypadku wystąpienia przepływu wstecznego, podczas odczytu inkasent dostaje informacje o objętości tego przepływu, czasie trwania, pierwszym i ostatnim wystąpieniu oraz – o stanie alarmu – czy jest aktywny, czy zapamiętany. Tak samo z pozostałymi rejestrowanymi nieprawidłowościami, z czego część widzi inkasent już w trakcie zbierania danych. Rejestrowane nieprawidłowości widoczne dla inkasenta to wspomniany przepływ wsteczny, odłączenie nakładki od wodomierza, wykrycie zewnętrznego pola magnetycznego. Rejestrowanych nieprawidłowości niewidocznych dla inkasenta, a widocznych w programie komputerowym po zgraniu odczytów, jest jeszcze kilka. Są to brak ruchu wodomierza, wyciek (informacja o ciągłym poborze wody), przepływ minimalny i maksymalny (przekroczenie progu natężenia w jednostce czasu). Wszystkie dane zawierają informacje o pierwszym i ostatnim wystąpieniu, czasie trwania, liczbie wystąpień, stanie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy