Dołącz do czytelników
Brak wyników

Advertisement

Czerwiec-Lipiec 2020

W numerze m.in: projektowane zmiany w wybranych ustawach, kary umowne, zniesienie współwłasności i umowa o podziale nieruchomości do korzystania (quoad usum),

Prawo i orzecznictwo

Głosowanie nad uchwałami – pytanie prawne do Sądu Najwyższego...

Postanowieniem z dnia 7 maja 2019 r. (sygn. akt: I ACa 682/18) Sąd Apelacyjny w Gdańsku przedstawił Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne: „Czy niezapewnienie wszystkim właścicielom udziału w głosowaniu nad uchwałą członków wspólnoty mieszkaniowej w trybie indywidualnego zbierania głosów, wyrażającą zgodę na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, narusza przepisy art. 23 ust. 1 i 2 w zw. z art. 6 zdanie pierwsze i art. 27 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 737) w taki sposób, że uchwały tej nie można uznać za podjętą przez ogół właścicieli?”.

4 października 2020