Dołącz do czytelników
Brak wyników
Aktualności

Styczeń 2019

Oznaczanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych jest konieczne, lecz często wiąże się z wątpliwościami. Jak robić to poprawnie na terenie wspólnoty mieszkaniowej? Odpowiedź znajdziesz w najnowszym wydaniu!

Grudzień 2018

Remonty balkonów to przedmiot wielu sporów we wspólnotach mieszkaniowych. W tym wypadku odpowiedzialność wspólnoty i właściciela lokalu krzyżuje się. Poznaj obowiązki obu stron w tym zakresie.

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Prawo i orzecznictwo

Czy i kiedy można dokonać ustaleń co do warunków wydzielenia...

W wyroku z 18 stycznia 2018 roku Sąd Najwyższy (sygn. akt: V CSK 261/17) zajmował się kwestią dopuszczalności i ważności umowy zawartej pomiędzy gminą a inwestorem w zakresie wydzielenia z nieruchomości inwestora działek drogowych oraz ustaleń w zakresie odszkodowania z tego tytułu.

11 marca 2019

Listy