Dołącz do czytelników
Brak wyników
Aktualności
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Prawo i orzecznictwo

Uprawnienie do dochodzenia odszkodowania od gminy za brak lokalu...

Chociaż w sprawie Sąd Najwyższy postanowieniem z 10 sierpnia 2018 roku (sygn. akt: III CZP 27/18) odmówił podjęcia uchwały, to jednak pomocniczo zwrócił uwagę na szeroko omawianą w orzecznictwie interpretację przepisów w zakresie podmiotów uprawnionych do dochodzenia od gminy odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie, wobec której orzeczono nakaz eksmisji.

10 maja 2019

Listy