Dołącz do czytelników
Brak wyników
Aktualności
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Prawo i orzecznictwo

Miejsca postojowe nie mogą utrudniać ani blokować dostępu do...

Wraz ze zwiększającą się liczbą samochodów w polskich miastach i podejmowanymi przez samorządy inicjatywami w zakresie usprawnienia i uspokojenia ruchu samochodowego w centrach miast – dochodzić może na tym tle do pewnych konfliktów. Warto pamiętać, że rozstrzygnięcie w tym zakresie wprowadzające określone rozwiązania na naszej ulicy może podlegać kontroli sądów administracyjnych. Tego typu sprawą zajmował się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (wyrok z 11 kwietnia 2019 roku, sygn. akt: III SA/Kr 1310/18). Warto pamiętać, że pod względem formalnym zaskarżeniu podlegał akt zatwierdzenia stałej organizacji ruchu.

6 września 2019

Listy