Dołącz do czytelników
Brak wyników
Advertisement
Finanse
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Prawo i orzecznictwo

Wspólnota może wydzielić na terenie wspólnym miejsca postojowe...

Dążenie powoda do przyznania mu identycznych uprawnień jak pozostali współwłaściciele, w sytuacji ograniczonej liczby miejsc parkingowych i faktu, że jego współposiadanie różniło się od rodzaju współposiadania pozostałych członków wspólnoty (posiadanie garażu, a nie lokalu mieszkalnego lub użytkowego), było sprzeczne z art. 5 k.c. art. 206 k.c. i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali*.

13 grudnia 2019

Listy