Dołącz do czytelników
Brak wyników
Prawo i orzecznictwo

Nabycie lokalu od spółdzielni mieszkaniowej w upadłości – ...

O ile w szczególnej sytuacji dokonujące się z mocy prawa przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu – z pominięciem postępowania upadłościowego – może być uznane wyjątkowo za dopuszczalne, to już uznanie, że może to nastąpić nieodpłatnie i prowadzić dodatkowo do wygaszenia z mocy prawa wierzytelności hipotecznych, również bez żadnego ekwiwalentu, nie może być uznane za zgodne z konstytucyjnymi gwarancjami praw majątkowych.

10 listopada 2022

Październik 2022

W tym wydaniu m.in: podwyżka dla firmy zajmującej się sprzątaniem i konserwacją, obowiązki ewidencyjno - finansowe zarządcy we wspólnocie mieszkaniowej, nabycie lokalu od spółdzielni mieszkaniowej w upadłości.

Wrzesień 2022

W tym wydaniu m.in: różne stawki podatku od garaży, przedawnienie zadłużenia z tytułu opłat za lokal, połączenie przez inwestora sąsiadujących ze sobą mieszkań, paczkomat na terenie wspólnoty.

Lipiec/Sierpień 2022

W tym wydaniu m.in: nakaz rozbiórki pochylni dla osób niepełnosprawnych, ekspertyza płyty garażowej, rozliczenie kosztów hali garażowej stanowiącej część wspólną nieruchomości, liczniki z odczytem radiowym.