Dołącz do czytelników
Brak wyników
Aktualności

Październik 2018

Jak dostosować obiekt budowlany do potrzeb niepełnosprawnych? Czym jest postępowanie rozgraniczeniowe? Odpowiedzi znajdziesz w najnowszym numerze!

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Prawo i orzecznictwo

Tytuł spółdzielni do dysponowania nieruchomością na cele budowlane...

W sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 października 2018 roku (syg. akt: VII SA/Wa 144/18) analizowano konieczność udzielenia zgody przez wszystkich właścicieli lokali na realizację robót budowlanych polegających na wymianie i przebudowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia zasilającej kuchnie gazowe z piekarnikami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

17 stycznia 2019

Listy