Dołącz do czytelników
Brak wyników
Prawo i orzecznictwo

Sąd Najwyższy: Szybkość postępowania istotna w sprawie o zobowiązania...

W treści postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2019 r., sygn. akt: III CSK 231/18 sąd nie przychylił się do zdania skarżącej, iż rozpoznanie sprawy o zobowiązanie do złożenia rachunku z zarządu jest uzależnione od innych postępowań dotyczących praw do nieruchomości wspólnej oraz wskazał, że istotna w tym zakresie jest szybkość postępowania i rozstrzygnięcie materii postępowania. Tego typu postępowania służą ochronie interesu współwłaściciela. Bez wsparcia sądowego może on nie mieć stosownych informacji aby ustalić ewentualną możliwość dochodzenia roszczeń przewidzianych w art. 206–207 k.c.

15 grudnia 2021

Listopad 2021

W tym wydaniu m.in.: Przymusowe odwołanie zarządu, tarcza antykryzysowa, nowelizacja ustawy śmieciowej, podatek dochodowy od osób prawnych.

Październik 2021

W tym wydaniu m.in.: przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych w prawo własności, podział wspólnoty mieszkaniowej, wymiana wodomierzy.

Wrzesień 2021

W tym wydaniu m.in.: oddziaływanie inwestycji na nieruchomości sąsiednie, realizacja remontu i przebudowy, środki na remont dachu z kredytu.