Dołącz do czytelników
Brak wyników
Aktualności
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Prawo i orzecznictwo

Bezprzedmiotowość sporów dotyczących użytkowania wieczystego...

Z postanowienia Sądu Najwyższego z 15 lutego 2019 roku (sygn. akt: III CZP 87/18) wynikać może stanowisko o nieaktualności sporów dotyczących użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi z uwagi na przekształcenie w prawo własności, które miało miejsce 1 stycznia 2019 roku.

21 lipca 2019

Listy