Dołącz do czytelników
Brak wyników
Prawo i orzecznictwo

Przesłanki unieważnienia lub uchylenia uchwały wspólnoty ...

Trudno o większą dezinformację na temat tego, za co wspólnocie miałyby się należeć opłaty. Narusza to zarówno zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną (nie wiadomo, na co zbierane opłaty są przeznaczane), jak i interes powodów (którzy nie wiedzą, za co mają płacić). Narusza to też zasady logicznego myślenia, jeśli weźmie się pod uwagę, że garaże w ogóle nie są ogrzewane (oznaczać to może dyskryminację właścicieli garaży z korzyścią dla pozostałych członków wspólnoty)*.

8 czerwca 2022

Luty 2022

W tym wydaniu m.in.: klauzule niedozwolone, głosowanie nad uchwałami, wgląd do listy zadłużonych członków, zebrania Wspólnot Mieszkaniowych.