Dołącz do czytelników
Brak wyników
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Prawo i orzecznictwo

Wysokości opłat z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej...

Opłacanie przez właścicieli lokali miesięcznych zaliczek na koszty zarządu ma zapewnić płynną, bieżącą gospodarkę i zarząd nieruchomością wspólną, bez konieczności zaciągania pożyczek lub krótkoterminowych kredytów*.

25 lutego 2020

Listy