Dołącz do czytelników
Brak wyników
Prawo i orzecznictwo

Odmowa przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo...

W wyroku z dnia 27 maja 2021 r.1 NSA wyjaśnił, iż zgodnie z zasadą praworządności, w postępowaniu administracyjnym organy stosują przepisy prawa aktualne na dzień wydania decyzji, chyba że przepisy przejściowe stanowią inaczej. Z tej przyczyny złożenie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w czasie obowiązywania (innej niż w dacie decyzji) regulacji nie może wpływać na zastosowanie przez organy administracji przepisu uznanego następnie za niezgodny z Konstytucją.

27 września 2021

Wrzesień 2021

W tym wydaniu m.in.: oddziaływanie inwestycji na nieruchomości sąsiednie, realizacja remontu i przebudowy, środki na remont dachu z kredytu.

Lipiec/Sierpień 2021

W tym wydaniu m.in.: zarząd nieruchomością wspólną, założenie Książki obiektu budowlanego, spółdzielcza zamiana lokali.