Dołącz do czytelników
Brak wyników
Aktualności
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Prawo i orzecznictwo

W sprawie o czynsz skarga kasacyjna nie jest dopuszczalna

W postanowieniu z 29 stycznia 2019 roku (sygn. V CSK 309/18) Sąd Najwyższy po raz kolejny dokonał wykładni przepisów z zakresu dopuszczalności wniesienia skargi kasacyjnej. W omawianej sprawie powódka wniosła skargę kasacyjną od wyroku sądu okręgowego, który zmienił wyrok sądu pierwszej instancji w ten sposób, że częściowo uwzględnił powództwo, to jest zasądził na rzecz powódki tytułem zwrotu nadpłaconego czynszu kwotę 17 862,77 zł z odsetkami, a w pozostałym zakresie powództwo oddalił.
 

11 czerwca 2019

Listy