Niezastąpione kompendium wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami

Mieszkanie i Wspólnota - to jedyny na rynku miesięcznik, w którym znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania z zakresu m.in. ustawy o własności lokali, ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa spółdzielczego i przepisów finansowo-księgowych. Co miesiąc publikujemy ok. 50 stron wyłącznie istotnych zagadnień dla właścicieli i zarządców nieruchomości, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz organów spółdzielni a także jasnych i zwięzłych komentarzy do orzeczeń sądowych.

11 numerów w roku
50 stron
 
236 numerów archiwalnych

Poznaj naszych autorów

Stałe działy

AKTUALNOŚCI

 
Przybliżamy najnowsze zmiany w przepisach oraz w uchwałach i decyzjach organów administracji państwowej i samorządowej uprawnionych do podejmowana decyzji w zakresie zagadnień nieruchomościowych, informujemy o projektowanych zmianach w prawie.
czytaj przykładowy artykuł >>

ORZECZNICTWO

 
Wyjaśniamy najnowsze wyroki sądów, wskazujemy jakie okoliczności i argumenty zadecydowały o wyniku postępowania, na jakie racje można się powołać przy rozpatrywaniu podobnych spraw.
czytaj przykładowy artykuł >>

FINANSE

 
Podpowiadamy jak prowadzić księgowość oraz rozliczać nieruchomości wspólnot i spółdzielni, a także jak rozwiązywać zawiłe i niejednoznaczne kwestie rachunkowo-podatkowe.
czytaj przykładowy artykuł >>

PRAWO

 
Przystępnie tłumaczymy niejednoznaczne zapisy ustaw i rozporządzeń oraz przekładamy je na język praktyki – w jakich sytuacjach, jakie rozwiązania można zastosować i jakie konsekwencje się z nimi wiążą.
czytaj przykładowy artykuł >>

LISTY

 
Odpowiedzi ekspertów na pytania Czytelników. Nasi specjaliści jasno wyjaśnią każdy, nawet najbardziej skomplikowany problem.
czytaj przykładowy artykuł >>

EKSPLOATACJA

 
Wskazujemy najskuteczniejsze rozwiązania dotyczące usuwania awarii i ich skutków, prowadzenia inwestycji, remontów i konserwacji, a także nadzorowania przeglądów technicznych oraz przygotowywania dokumentacji technicznej.
czytaj przykładowy artykuł >>

W najnowszym numerze

 
 • FINANSE
  Zwolnienie od opodatkowania dotacji celowej otrzymanej ze środków budżetu gminy w związku z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z budynku mieszkalnego
  Anna Kałużyńska

 • BEZPIECZEŃSTWO BUDYNKU
  Garaże i miejsca postojowe dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych – przepisy Prawa budowlanego oraz wytycznych techniczno-budowlanych
  Katarzyna Mateja

 • AKTUALNOŚCI
  Formy zabezpieczenia roszczeń (gwarancja bankowa/ ubezpieczeniowa, blokada na rachunku)
  Andrzej Kulak

 • ORZECZNICTWO
  Zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych w budynku wspólnoty
  Anna Kałużyńska