Niezastąpione kompendium wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami

Mieszkanie i Wspólnota - to jedyny na rynku miesięcznik, w którym znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania z zakresu m.in. ustawy o własności lokali, ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa spółdzielczego i przepisów finansowo-księgowych. Co miesiąc publikujemy ok. 50 stron wyłącznie istotnych zagadnień dla właścicieli i zarządców nieruchomości, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz organów spółdzielni a także jasnych i zwięzłych komentarzy do orzeczeń sądowych.

11 numerów w roku
50 stron
 
251 numerów archiwalnych

Poznaj naszych autorów

Stałe działy

AKTUALNOŚCI

 
Przybliżamy najnowsze zmiany w przepisach oraz w uchwałach i decyzjach organów administracji państwowej i samorządowej uprawnionych do podejmowana decyzji w zakresie zagadnień nieruchomościowych, informujemy o projektowanych zmianach w prawie.
czytaj przykładowy artykuł >>

ORZECZNICTWO

 
Wyjaśniamy najnowsze wyroki sądów, wskazujemy jakie okoliczności i argumenty zadecydowały o wyniku postępowania, na jakie racje można się powołać przy rozpatrywaniu podobnych spraw.
czytaj przykładowy artykuł >>

FINANSE

 
Podpowiadamy jak prowadzić księgowość oraz rozliczać nieruchomości wspólnot i spółdzielni, a także jak rozwiązywać zawiłe i niejednoznaczne kwestie rachunkowo-podatkowe.
czytaj przykładowy artykuł >>

PRAWO

 
Przystępnie tłumaczymy niejednoznaczne zapisy ustaw i rozporządzeń oraz przekładamy je na język praktyki – w jakich sytuacjach, jakie rozwiązania można zastosować i jakie konsekwencje się z nimi wiążą.
czytaj przykładowy artykuł >>

LISTY

 
Odpowiedzi ekspertów na pytania Czytelników. Nasi specjaliści jasno wyjaśnią każdy, nawet najbardziej skomplikowany problem.
czytaj przykładowy artykuł >>

EKSPLOATACJA

 
Wskazujemy najskuteczniejsze rozwiązania dotyczące usuwania awarii i ich skutków, prowadzenia inwestycji, remontów i konserwacji, a także nadzorowania przeglądów technicznych oraz przygotowywania dokumentacji technicznej.
czytaj przykładowy artykuł >>

W najnowszym numerze m.in.:

 
  • ADMINISTROWANIE
    Dopuszczalność umownej zmiany zasad korzystania z nieruchomości wspólnej

  • BEZPIECZEŃSTWO BUDYNKU
    Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie a dokumentacja techniczno- -budowlana obiektu budowlanego od jego powstania po eksploatację

  • PORADY EKSPERTA
    Otwarte sieci światłowodowe – ułatwienia dla dysponentów budynków