Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

11 marca 2019

NR 206 (Marzec 2019)

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego we własność – co dalej?

0 920

Temat likwidacji użytkowania wieczystego i przekształcenia go w prawo własności pojawiał się w publicznej debacie prawnej od dłuższego czasu. Ostatecznie 20 lipca 2018 roku przyjęta została ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Na mocy ustawy od 1 stycznia 2019 roku ­następuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego niektórych terenów Skarbu Państwa i jednostek samorządów terytorialnego w prawo własności. Przekształcenie ograniczono do terenów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i budynkami wielorodzinnymi, w których co przynajmniej połowę lokali stanowią lokale mieszkalne.
 

Zaświadczenia

W związku z dokonanym przekształceniem starostwa (dla gruntów Skarbu Państwa) oraz samorządy (dla gruntów jednostek samorządu terytorialnego) mają 12 miesięcy na wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że doszło do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Ewentualnie, nie czekając na przygotowanie takiego zaświadczenia przez organ, można wystąpić z wnioskiem o jego wydanie. Wiąże się to jednak z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 50 zł. Ustawa przewiduje też przyśpieszony – 30-dniowy – tryb uzyskania zaświadczenia, jeżeli jest ono konieczne do dokonania czynności prawnej. Z początkiem roku znaczna liczba osób wystąpiła o wydanie zaświadczeń, a tym samym wątpliwe jest, żeby dociążone pracą urzędy miały możliwość odpowiedzi na wniosek w terminie krótszym niż zagwarantowany ustawą.

REKLAMA

uwaga!

Ustawa przewiduje też przyśpieszony – miesięczny – tryb uzyskania zaświadczenia, jeżeli jest ono konieczne do dokonania czynności prawnej. 

W procesie wydawania zaświadczeń pojawiają się również problemy praktyczne. Nie wszystkie samorządy zdążyły przygotować wzór wniosku o jego wydanie, co niepotrzebnie może wydłużyć i komplikować prostą proc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy