RODO a zarządzanie nieruchomościami – wprowadzenie do rozporządzenia

Aktualności

W ostatnim czasie we wszelkiego rodzaju materiałach prasowych, naukowych i publicystycznych bardzo dużo miejsca poświęca się RODO. Pod tą nazwą kryje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nazywane w skrócie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Sam skrótowiec RODO nie do końca zatem pokrywa się z oficjalną nazwą aktu prawnego, ale nie zmienia to faktu, że zmiany w zakresie ochrony danych osobowych zajmują aktualnie bardzo dużo miejsca w dyskusjach prawno-biznesowych.
 

Nowe podejście do ochrony danych osobowych

Już niebawem, od 25 maja 2018 roku, rozporządzenie zgodnie z systematyką aktów prawnych Unii Europejskiej zacznie być bezpośrednio stosowane na całym terytorium Wspólnoty. Co ciekawe, zgodnie z zapisami rozporządzenia ma ono być stosowane nawet w przypadku, gdy podmiot z państwa trzeciego przetwarza dane osobowe obywatela Unii Europejskiej. Będzie stosowane niemal powszechnie do wszystkich podmiotów, które wykonują operacje na danych osobowych, tzn. gromadzą i/lub przetwarzają dane osobowe i to niezależnie, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy nie.

REKLAMA

Podmiotowo zakres rozporządzenia nie będzie miał zastosowania do instytucji dyplomatycznych oraz instytucji Unii Europejskiej. Przedmiotowo regułami przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO nie będzie objęte przetwarzanie w zakresie działalności związanej z przeciwdziałaniem przestępczości oraz bezpieczeństwem narodowym. Wytyczne w zakresie danych osobowych nie będą dotyczyły również działań podejmowanych przez osoby fizyczne o charakterze osobistym lub na potrzeby domowe.

W tym kontekście trzeba wskazać, że właściciele najmowanych nieruchomości, w odniesieniu do lokatorów/najemców, wspólnota czy spółdzielnia mieszkaniowa w stosunku między innymi do swoich członków będą podmiotami gromadzącymi i zapewne przetwarzającymi dane osobowe. Przetwarzane będą dane członków wspólnoty/spółdzielni, dane ich kontrahentów a także ich dane jako ewentualnych dłużników.

Podmioty te również będą tak zwanym administratorem danych osobowych, a więc zgodnie z RODO podmiotem, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Co istotne, administratorem nie będzie zarząd wspólnoty czy spółdzielni, ponieważ nie jest on podmiotem od nich niezależnym. Administratorem danych osobowych nie będzie również zarządca, ponieważ działa on jedynie na zlecenie administratora. Zarządca będzie traktowany jako „podmiot przetwarzający” dane, ale nie ich administrato...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy