Autor: Andrzej Kulak

Adwokat, w praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych dotyczących nieruchomości oraz budownictwa. Współpracuje z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie zarządzanych przez te podmioty obiektów budowlanych i realizowanych przez nie inwestycji budowlanych.
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zmiana w planowaniu przestrzennym – inne warunki zabudowy

Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, ruszyła w końcu długo zapowiadana reforma planowania przestrzennego. Zgodnie z zapowiedziami reforma jest daleko idąca, ale nie na tyle, żeby już teraz wprowadzać zmiany nową ustawą. Zdecydowano się na uchwalenie ustawy nowelizującej przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a nie, jak zapowiadano, na PRZYJĘCIE NOWEJ, KTÓRA ZASTĄPI AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCĄ Z perspektywy indywidualnego inwestora wprowadzono istotne zmiany w zakresie bardzo popularnych decyzji o warunkach zabudowy.

Czytaj więcej

Odszkodowanie za brak świadectwa charakterystyki energetycznej

28 kwietnia 2023 roku weszła w życie uchwalona w październiku zmiana ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, której głównym celem była poprawa funkcjonowania systemu świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność za opłaty wobec wspólnoty rozwiedzionych małżonków

20 października 2022 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę1, w której udzielił odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Lublinie dotyczące odpowiedzialności rozwiedzionych małżonków za zobowiązania wobec wspólnoty.

Czytaj więcej

Kooperatywy mieszkaniowe weszły w życie

Po długich pracach legislacyjnych 4 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa tworzącą nowe prawne możliwości realizacji inwestycji mieszkaniowej – ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Czytaj więcej

Zmiany w charakterystyce energetycznej

28 kwietnia 2023 roku wchodzą w życie dość istotne z praktycznego punktu widzenia zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Mają one na celu wzmocnienie już wcześniej obowiązującej regulacji, ponieważ praktyka pokazuje, że w szczególności w odniesieniu do starszych budynków świadectwa charakterystyki energetycznej często SĄ pomijane.

Czytaj więcej

WSA: Zmiana sposobu użytkowania obiektu ma miejsce nie tylko przy zmianie jego funkcji

W sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego[1] sąd analizował i przybliżył okoliczności, w których dochodzi do wymagającej zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu. Zmiany sposobu użytkowania bywają niekiedy błędnie pomijane w praktyce zarządzania nieruchomościami, tymczasem stanowią czynność, dla której opłata legalizacyjna może okazać się kosztowna.

Czytaj więcej

Obowiązek udostępnienia nieruchomości w celu usunięcia awarii urządzenia przesyłowego

W odniesieniu do niekiedy pojawiającego się problemu z faktycznym przeprowadzeniem napraw odcinków sieci lub przyłączy znajdujących się w obrębie nieruchomości, warto mieć na uwadze, że zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami właściciel nieruchomości, któremu ograniczono lub który zgodził się na ograniczenie jego prawa własności, może zostać administracyjnie zobowiązany do udostępnienia podmiotowi uprawnionemu (wierzycielowi) nieruchomości w celu usunięcia awarii urządzeń przesyłowych.

Czytaj więcej

Nie tylko właściciel może sądownie usunąć uciążliwego lokatora

W codziennej praktyce zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi znany jest problem właścicieli – członków wspólnoty – wykraczających przeciwko przyjętemu porządkowi domowemu lub w inny sposób utrudniających korzystanie z lokali sąsiednich. W tym kontekście również dość dobrze znane jest ostateczne uprawnienie wspólnoty przewidziane w art. 16 ustawy o własności lokali1, które pozwala wykluczyć taką osobę ze wspólnoty. Warto jednak mieć na uwadze, że podobna instytucja ma zastosowanie do lokatorów i znacznie szerszy katalog osób posiada legitymację do wystąpienia na ścieżkę sądową.

Czytaj więcej

WSA: nadzór budowlany powinien zająć się zabudową miejsca postojowego w hali

W sprawie rozpoznawanej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 3 sierpnia 2022 roku (sygn. II SA/Ke 330/22) przedmiotem rozważań była możliwość wszczęcia postępowania w razie wykonywania robót budowlanych niezgodnie z ustawą, ale również ścieżka postępowania w razie zabudowy miejsc w hali garażowej niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Czytaj więcej

Właściciel nie zawsze musi przedstawić szczególne uzasadnienie podwyżki czynszu

Warto pamiętać, że właściciel zajmowanego lokalu nie ma możliwości dowolnego podnoszenia czynszu najmu w trakcie okresu obowiązywania umowy najmu. Podwyżka czynszu czasem nie wymaga jednak przedstawienia szczególnego uzasadnienia lub kalkulacji, co przypomniał Sąd Rejonowy w Piszu w wyroku z dnia 15 listopada 2021 r. (sygn. I C 56/21).

Czytaj więcej

WSA: Oznaczenie przedsiębiorcy może stanowić reklamę zabronioną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

W sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 18 lutego 2021 roku (sygn. II SA/Bk 860/20) sąd analizował sytuację, w której organy administracji poprzez sprzeciw nie pozwoliły na montaż dużego logo firmy, uznając je za reklamę niedopuszczalną na gruncie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj więcej

Interes właściciela i zasady prawidłowego zarządzania jako przesłanki uchylenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej

W sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 stycznia 2021 roku (sygnatura VI ACa 199/19) sąd omawiał i wyjaśniał wskazane w treści artykułu 25 ustawy o własności lokali przesłanki uchylenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej, przybliżając jednocześnie zasady funkcjonowania funduszy remontowych.

Czytaj więcej