Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

12 września 2022

NR 241 (Lipiec 2022)

Rozliczenie kosztów hali garażowej stanowiącej część wspólną nieruchomości

0 129

W jaki sposób należy dokonać rozliczenia kosztów hali garażowej, która stanowi część wspólną nieruchomości, a właścicielom przyznano prawo do wyłącznego korzystania z miejsc parkingowych?

W akcie notarialnym zakupu lokalu jest następujący zapis: „Właściciele lokali, którym przyznano prawo do wyłącznego korzystania z miejsc parkingowych usytuowanych w garażu wielostanowiskowym znajdującym się na kondygnacji podziemnej budynku ponosić, będą w całości koszty związane z utrzymaniem hali garażowej, w tym w szczególności koszty dostarczanych do hali garażowej mediów oraz usług takich jak: sprzątanie, konserwacja, przeglądy techniczne, energia elektryczna, administrowanie, remonty hali garażowej, proporcjonalnie do liczby przyznanych praw do wyłącznego korzystania z miejsc parkingowych”. Ponadto w hali garażowej nie ma oddzielnego licznika energii elektrycznej. Wszystkie zawarte umowy, np. na sprzątanie, konserwację czy administrację, mają zapis o jednej kwocie za świadczoną usługę bez podziału na to, która część kosztów dotyczy hali garażowej. Lokali mieszkalnych jest więcej niż miejsc postojowych i nie wszyscy właściciele mają prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego. Jak należy dokonać podziału ponoszonych kosztów w świetle zapisu w akcie notarialnym i obciążyć kosztami hali garażowej tylko tych właścicieli, którzy mają prawo do korzystania z miejsca parkingowego?

Co radzi ekspert?

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1048 ze zm.; dalej: UWL): każdy właściciel zobowiązany jest m.in. uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Na koszty te składają się zaś – stosownie do art. 14 UWL – w szczególności:

  • wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
  • opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,
  • ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
  • wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
  • wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają jednocześnie zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca (art. 15 ust. 1 UWL). Ustawodawca przesądził również, iż wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej – w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach z nieruchomości wspólnej – ponoszone są przez właścicieli lokali w stosunku do wielkości posiadanych udział...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy