Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

10 sierpnia 2018

NR 198 (Sierpień 2018)

Zmiany finansowania inwestycji mieszkaniowych, ochrony lokatorów oraz zasad dotyczących mieszkaniowego zasobu gminy

0 196

Narodowy Program Mieszkaniowy działa już od kilku miesięcy, a kolejne nowelizacje przepisów wspierają jego realizację poprzez zmiany ułatwiające finansowanie inwestycji realizowanych przez samorządy oraz wprowadzenie narzędzi, które mają pomóc gminom w gospodarowaniu ich zasobem mieszkaniowym. Co wnoszą najnowsze aktualizacje?

Warto odnotować, że 1 maja 2018 roku weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, o których była mowa w lutowym numerze „Mieszkania i Wspólnoty”. Proces legislacyjny w Sejmie trwał nieco dłużej niż zakładano, lecz ostatecznie prezydent podpisał ustawę 10 kwietnia 2018 roku. Przepisy przejściowe nie uległy zmianom w toku prac sejmowych, jednak z uwagi na czas potrzebny na ich uchwalenie weszły one w życie później niż zakładano. Wejście w życie niektórych przepisów nastąpić ma dopiero rok od daty ogłoszenia, tj. do 21 kwietnia 2019 roku.

Ułatwienia dla gmin

Jak wiadomo, projekt jest częścią Narodowego Programu Mieszkaniowego i ma na celu zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach. Cel ten zdecydowano się osiągnąć na dwa sposoby: poprzez zmianę przepisów ułatwiającą finansowanie inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym inwestycji z udziałem inwestorów prywatnych, a także wprowadzając narzędzia mające ułatwić gminom gospodarowanie ich zasobem mieszkaniowym. Reguły stają się bardziej elastyczne w zakresie przeznaczania lokali na konkretne cele i weryfikowania sposobu wykorzystania zasobu.
W odniesieniu do zasad dofinansowania inwestycji mieszkaniowych w toku prac legislacyjnych nie wprowadzono do projektu większych poprawek. 

Niezmiennie wprowadzono ułatwienia dla gmin w realizacji nowych inwestycji, remontów budynków dotychczas niezamieszkiwanych z uwagi na ich zły stan techniczny czy zakup przez gminę udziału w nieruchomości.

Nieznacznie rozszerzono zakres finansowanych inwestycji, poszerzając go o możliwość współfinansowania nie tylko nieruchomości stanowiących dawne mieszkania zakładowe lub budynki z mieszkaniami zakładowymi, jak również udział we współwłasności takich budynków. Nadal podobne wsparcie otrzymać mogą inwestycje w zakresie pomieszczeń tymczasowych oraz noclegowni i schronisk.

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy