Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

10 sierpnia 2018

NR 198 (Sierpień 2018)

Zmiany finansowania inwestycji mieszkaniowych, ochrony lokatorów oraz zasad dotyczących mieszkaniowego zasobu gminy

0 555

Narodowy Program Mieszkaniowy działa już od kilku miesięcy, a kolejne nowelizacje przepisów wspierają jego realizację poprzez zmiany ułatwiające finansowanie inwestycji realizowanych przez samorządy oraz wprowadzenie narzędzi, które mają pomóc gminom w gospodarowaniu ich zasobem mieszkaniowym. Co wnoszą najnowsze aktualizacje?

Warto odnotować, że 1 maja 2018 roku weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, o których była mowa w lutowym numerze „Mieszkania i Wspólnoty”. Proces legislacyjny w Sejmie trwał nieco dłużej niż zakładano, lecz ostatecznie prezydent podpisał ustawę 10 kwietnia 2018 roku. Przepisy przejściowe nie uległy zmianom w toku prac sejmowych, jednak z uwagi na czas potrzebny na ich uchwalenie weszły one w życie później niż zakładano. Wejście w życie niektórych przepisów nastąpić ma dopiero rok od daty ogłoszenia, tj. do 21 kwietnia 2019 roku.

POLECAMY

Ułatwienia dla gmin

Jak wiadomo, projekt jest częścią Narodowego Programu Mieszkaniowego i ma na celu zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach. Cel ten zdecydowano się osiągnąć na dwa sposoby: poprzez zmianę przepisów ułatwiającą finansowanie inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym inwestycji z udziałem inwestorów prywatnych, a także wprowadzając narzędzia mające ułatwić gminom gospodarowanie ich zasobem mieszkaniowym. Reguły stają się bardziej elastyczne w zakresie przeznaczania lokali na konkretne cele i weryfikowania sposobu wykorzystania zasobu.
W odniesieniu do zasad dofinansowania inwestycji mieszkaniowych w toku prac legislacyjnych nie wprowadzono do projektu większych poprawek. 

Niezmiennie wprowadzono ułatwienia dla gmin w realizacji nowych inwestycji, remontów budynków dotychczas niezamieszkiwanych z uwagi na ich zły stan techniczny czy zakup przez gminę udziału w nieruchomości.

Nieznacznie rozszerzono zakres finansowanych inwestycji, poszerzając go o możliwość współfinansowania nie tylko nieruchomości stanowiących dawne mieszkania zakładowe lub budynki z mieszkaniami zakładowymi, jak również udział we współwłasności takich budynków. Nadal podobne wsparcie otrzymać mogą inwestycje w zakresie pomieszczeń tymczasowych oraz noclegowni i schronisk.

Uwaga!

Projekt jest częścią Narodowego Programu Mieszkaniowego i ma na celu zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach.

Należy jednak pamiętać, że – zgodnie z założeniami – dotacja na podstawie ustawy nie może łączyć się z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Tak jak zakładano, kierując projekt do Sejmu, beneficjentem dofinansowania będą mogły być: gmina, spółka gminna, związek międzygminny, powiat, organizacja pożytku publicznego lub spółka celowa powołana na podstawie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. O dofinansowanie mogą starać się też inwestycje realizowane z partnerem prywatnym, z którym zawarto odpowiednią umowę. W zamian podmiot prywatny część lokali zrealizowanych w ramach inwestycji udostępnia do mieszkaniowego zasobu gminy. Taka usługa publiczna inwestora prywatnego będzie świadczona przez czas określony, czyli 15 lat (10 lat dla innych przedsięwzięć niż lokale mieszkalne). Do takiej inwestycji stosują się ograniczenia, o których pisano wcześniej (zakaz: zmiany przeznaczenia, rozwiązania umowy i ograniczona możliwość jej zmiany).

Uwaga!

Beneficjentem dofinansowania będą mogły być: gmina, spółka gminna, związek międzygminny, powiat, organizacja pożytku publicznego lub spółka celowa powołana 
na podstawie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Nowe pojęcie – „najem socjalny”

Sejm zaakceptował też znaczną część rządowej propozycji co do zmiany Ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście wspominana rezygnacja z wydzielania z mieszkaniowego zasobu osobnej puli jako lokali socjalnych. Wprowadzono termin „najmu socjalnego”, w oderwaniu od konkretnego zaszeregowania, np. lokal komunalny będzie mógł w razie potrzeby zostać wykorzystany do najmu socjalnego lub jako pomieszczenie tymczasowe.

Sejm zaakceptował też rozwiązania pozwalające gminie na weryfikację uprawnień lokatorów do korzystani...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy