Autor: Michał Substyk

Licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687/2001 r.), od ponad 15 lat zarządza nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowych deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych. Na co dzień zajmuje się zarządzaniem podległych mu budynków, dba o ich utrzymanie i odpowiedni stan techniczny. Posiada długoletnią praktykę w prowadzeniu inwestycji budowlanych, nadzorując wszystkie etapy: przygotowanie, realizację, odbiór i oddanie do użytkowania. Członek zwykły Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka” oraz członek honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Świadectwa charakterystyki energetycznej po nowemu – fakty i mity

28 kwietnia br. weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Czytaj więcej

Hydraulik czy „kręcirura”

W niniejszym artykule chcę poruszyć temat wykonywania napraw przez osoby, które nie mają odpowiednich kwalifikacji, a przede wszystkim powiedzieć o skutkach wykonywanych przez NIE prac.

Czytaj więcej

Obowiązki informacyjne dotyczące zużycia energii w przepisach Prawa energetycznego

W poprzednim artykule opisywałem nowe obowiązki zawarte w przepisach ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzenia wykonawczego1 w zakresie opomiarowania budynków i ­lokali licznikami lub podzielnikami, w tym z możliwością zdalnego odczytu. W niniejszym artykule zajmiemy się dalszymi obowiązkami wynikającymi z ww. przepisów, a dotyczącymi obowiązków informacyjnych.

Czytaj więcej

Liczniki z odczytem radiowym – nowe obowiązki

W roku 2020 Unia Europejska przyjęła znowelizowaną dyrektywę dotyczącą efektywności energetycznej [1]. Jej celem było dalsze ograniczenie zużycia energii w Unii Europejskiej przez budynki.

Czytaj więcej

Jak dbać o budynki w okresie zimowym?

W naszej strefie klimatycznej w okresie zimowym pogoda jest dość zmienna – wahania temperatur, śnieg lub deszcze, a także silne wiatry – to wszystko sprawia, że każdy zarządca budynku powinien dobrze przygotować swój obiekt do zimy.

Czytaj więcej

Realizacja remontu i przebudowy

Zasadniczo roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Istnieją jednak odstępstwa od tej zasady.

Czytaj więcej

Przygotowanie robót remontowo-budowlanych w kilku krokach

Wykonanie robót remontowo-budowlanych to działania mające na celu utrzymanie nieruchomości w niepogorszonym stanie, a w wielu przypadkach jest to również forma uzasadnionego inwestowania w nieruchomość. Może być to przeprowadzenie prac lub dokonanie zakupów dotyczących nieruchomości, a mających na celu zmniejszenie kosztów eksploatacji nieruchomości, podniesienie jej wartości rynkowej, estetycznej i użytkowej.

Czytaj więcej

Opomiarowanie i rozliczanie zużycia ciepła, zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków

Przepisy prawa nakładają na właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego obowiązki w zakresie rozliczania mediów, a w szczególności zużywanego ciepła i wody w poszczególnych lokalach. Obowiązki te dotyczą zarówno spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, jak i własności prywatnej – czy to osób fizycznych, czy podmiotów gospodarczych.

Czytaj więcej