Autor: r.pr. Tomasz Proć

Specjalista w dziedzinie: ochrona danych osobowych, telekomunikacji.
W sektorze telekomunikacyjnym zdobył pierwsze doświadczenia, pracując w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, w którym odpowiadał m.in. za regulację rynku hurtowego: pracował nad rozstrzyganiem sporów międzyoperatorskich, opracowywał oferty ramowe operatorów SMP. Brał także udział w zawarciu porozumienia w 2009 r. pomiędzy Prezesem UKE a ówczesnym największym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w Polsce. Następnie współpracował z czołowymi kancelariami zajmującymi się nowoczesnymi technologiami w Polsce. W latach 2020–2022 pracował w Ministerstwie Cyfryzacji i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełniąc obowiązki zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Departamentu Telekomunikacji. W tym czasie pracował m.in. nad opracowaniem projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej.
Od stycznia 2023 r. współpracownik Kancelarii Prawnej Media.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie