Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polecamy

5 marca 2021

Białe Certyfikaty dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Dlaczego warto o nie występować?

970

Białe Certyfikaty to potoczna nazwa świadectw efektywności energetycznej, przyznawanych przez Urząd Regulacji Energetycznej. Stanowią one potwierdzenie, że u inwestora zosłało zrealizowane przedsięwzięcie skutkujące określoną redukcją zużycia energii. Białe Certyfikaty mają prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii (TGE).

Korzyści z posiadania Białych Certyfikatów

 • bonus finansowy – zwrot części poniesionych kosztów na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej
 • niższe rachunki za energię – jako efekt przeprowadzonej inwestycji
 • poprawa efektywności energetycznej budynku.

Veolia Energia Warszawa S.A. należy do grupy przedsiębiorstw zobligowanych do pozyskiwania i umarzania Białych Certyfikatów, jako sprzedawca ciepła do odbiorców końcowych, przyłączonych do sieci. Dlatego pozyskuje i odkupuje od Klientów Białe Certyfikaty na bardzo korzystnych warunkach, biorąc na siebie wszystkie formalności z tym związane.

POLECAMY

Białe Certyfikaty dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Veolia Energia Warszawa pozyskuje Białe Certyfikaty za przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie przebudowy lub remontu budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi:

 • termomodernizacja i remonty budynków,
 • ocieplenie ścian, fundamentów, stropodachów, dachów,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizacja kotłowni i sieci ciepłowniczych,
 • inteligentne sterowanie,
 • instalacja/modernizacja systemów  automatyki i monitoringu pracy węzłów,
 • budowa nowego węzła cieplnego,
 • zamiana paliwa – sposobu zasilania,
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii,
 • modernizacja/wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
 • podniesienie sprawności węzła cieplnego (zarządzanie energią cieplną w budynku BES),
 • modernizacja/wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • wymiana napędów (pomp, wentylatorów, silników),
 • zastosowanie systemów pomiarowych i monitorujących media,
 • modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (opraw oświetleniowych lub źródeł światła),
 • modernizacja dźwigów transportu pionowego (wind osobowych i towarowych
   


Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej jest zawarty w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku – dostępne na stronie: http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2016/1184

Schemat współpracy z Klientami w celu pozyskania Białych Certyfikatów
 

1.                 

Wstępna identyfikacja planowanych przedsięwzięć  służących efektywności energetycznej (PSPEE)
2.

Umowa – określenie zasad współpracy w procesie pozyskiwania Białych Certyfikatów
3.

Audyt efektywności energetycznej dla planowanych PSPEE oraz przygotowanie dokumentacji i wniosku do URE (Veolia)
4.

Złożenie do URE wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej (Veolia)
5.

Realizacja planowanych PSPEE (Klient)
6.

Audyt potwierdzający wykonanie PSPEE zgłoszonych do URE (Veolia)
7.

Zawiadomienie Prezesa URE o zrealizowaniu planowanych PSPEE w terminie do 45 dni od ich zakończenia (Veolia)
8.

Rozliczenie umowy – przelew środków na konto Klienta (Veolia)Opinia eksperta

„Od początku wprowadzenia w Polsce systemu Białych Certyfikatów skutecznie pozyskujemy je dla naszych Klientów. Dzielimy się efektem, co dla Klientów jest dodatkowym bonusem finansowym za przedsięwzięcia efektywności energetycznej. Dla wszystkich nas ważne jest czyste środowisko, redukcja emisji gazów cieplarnianych, pyłów, i CO2. Jeśli zmniejszamy zapotrzebowanie na zużycie energii, to tym samym wpływamy na niższą produkcję energii i zużycie paliw kopalnych”

Robert Wiesiołek

Kierownik Działu Sprzedaży i Doradztwa Energetycznego
Veolia Energia Warszawa S.A

t. 508 038 813
sprzedaz.pl.vwaw@veolia.com

dowiedz się więcej

Przypisy