Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

28 czerwca 2018

NR 196 (Czerwiec 2018)

Definicja przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego a zakres finansowania jego realizacji przez odbiorcę

0 409

W sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2018 roku (sygn. akt: III SK 33/16) echem odbiła się znana uchwała powiększonego składu Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2017 roku (sygn. akt: III SZP 2/16), która dokonała interpretacji pojęcia przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza wodociągowego

Odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK

Rozpoznawana sprawa dotyczyła odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 2012 roku, w której stwierdzono, że przedsiębiorstwo wodociągowe dopuściło się nadużycia pozycji dominującej, narzucając uciążliwe warunki umów w zakresie finansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych oraz ograniczając swoją odpowiedzialność odszkodowawczą za zredukowania lub wstrzymanie dostawy wody. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Prezes UOKiK nałożył na przedsiębiorstwo karę pieniężną.

Przedsiębiorstwo nie zgodziło się ze stanowiskiem Prezesa UOKiK jakoby zobowiązanie odbiorcy do budowy i utrzymania przyłącza, wykraczającego poza granice nieruchomości odbiorcy stanowiło nadużycie pozycji dominującej. Sąd Okręgowy oddalił odwołanie. Wskazał, że przepisy nie pozwalają na obciążenie właścicieli nieruchomości obowiązkiem partycypacji w kosztach budowy urządzeń kanalizacyjnych ani na zobowiązanie ich do ponoszenia opłat za przyłączenie. W ocenie sądu również wymaganie od odbiorcy pokrywania kosztów wybudowania sieci lub urządzeń wodociągowych czy kanalizacyjnych, jako alternatywa dla jednorazowej opłaty, jest niezgodna z prawem.

Sąd Okręgowy dokonał wykładni przepisów w zakresie definicji przyłącza, wskazując, że przyłącze kanalizacyjne w przypadku braku studzienki stanowi odcinek od instalacji wewnętrznej do granicy nieruchomości gruntowej, a w przypadku istnienia studzienki do miejsca za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku. Według Sądu Okręgowego granicą przyłącza wodociągowego jest natomiast zawór na wodomierzu głównym.

Z powyższego wyciągnięto wniosek, że wymaganie od odbiorcy wykonania i utrzymania odcinka od studzienki do miejsca włą...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy