Definicja przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego a zakres finansowania jego realizacji przez odbiorcę

Orzecznictwo

W sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2018 roku (sygn. akt: III SK 33/16) echem odbiła się znana uchwała powiększonego składu Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2017 roku (sygn. akt: III SZP 2/16), która dokonała interpretacji pojęcia przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza wodociągowego

Odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK

Rozpoznawana sprawa dotyczyła odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 2012 roku, w której stwierdzono, że przedsiębiorstwo wodociągowe dopuściło się nadużycia pozycji dominującej, narzucając uciążliwe warunki umów w zakresie finansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych oraz ograniczając swoją odpowiedzialność odszkodowawczą za zredukowania lub wstrzymanie dostawy wody. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Prezes UOKiK nałożył na przedsiębiorstwo karę pieniężną.

REKLAMA

Przedsiębiorstwo nie zgodziło się ze stanow...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy