Ustalanie udziałów w nieruchomości niedopuszczalne w postępowaniu o stwierdzenie nieważności uchwały

Orzecznictwo

W sprawie rozpoznawanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie (wyrok z 7 lutego 2018 roku, sygn. akt: I C 1012/17), której przedmiotem było uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, sąd odmówił zajmowania się kwestią weryfikowania prawidłowości ustalenia udziałów powoda w nieruchomości wspólnej i w rezultacie oddalił powództwo.
 

Wniosek o uchylenie planu gospodarczego

W przedmiotowej sprawie powód wystąpił przeciwko wspólnocie mieszkaniowej o uchylenie przez sąd uchwały, która przyjmowała plan gospodarczy na rok 2017 i ustalała wysokość comiesięcznych zaliczek na bieżące koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości. W zaskarżonej uchwale ustalono miesięczną wysokość zaliczki, w kosztach której każdy z współwłaścicieli miał partycypować proporcjonalnie do wysokości posiadanych w nieruchomości udziałów.

REKLAMA

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy