Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

10 kwietnia 2019

NR 207 (Kwiecień 2019)

Garaż jako pomieszczenie przynależne

0 126

Wspólnota mieszkaniowa ma wieczystą dzierżawę gruntu, ostatnio kupiła działkę i postawiła garaże blaszane w liczbie odpowiadającej liczbie mieszkań. Pani notariusz doradziła zarządowi WM, aby garaże dopisać w księdze wieczystej jako pomieszczenia przynależne do mieszkania. Mam wątpliwości, bo według mnie powstała wspólnota garażowa, w której nie są określone udziały. Kredyt zaciągnięty na inwestycję obciąża fundusz remontowo-inwestycyjny WM. Starałam się opisać problem krótko, biorąc pod uwagę również przekształcenie wieczystej dzierżawy we własność. Co na to prawo i czy notariusz ma rację?
 

     Artykuł 2 ust. 4 ustawy o własności lokali stanowi, że do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane pomieszczeniami przynależnymi.

UWAGA!

Artykuł 2 ust. 4 ustawy o własności lokali stanowi, że do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane pomieszczeniami przynależnymi. 

     Określenie, które pomieszczenia w budynku czy poza nim stanowią pomieszczenia przynależne do danego lokalu wyodrębnionego w budynku, następuje w zasadzie w akcie notarialnym ustanowienia odrębnej własności lokalu (wyodrębnienie lokalu z nieruchomości). ­Jeżeli w akcie notarialnym jakieś pomieszczenie nie zostało określone jako przynależne, to nie jest pomieszczeniem przynależnym tylko jest częścią nieruchomości wspólnej. Bez znaczenia będzie przy tym fakt, że właściciel lokalu dane pomieszczenie zajmuje, gdyż nie to jest podstawą określenia pomieszczenia jako przynależnego, tylko nadanie mu takiej funkcji w akcie notarialnym podczas wyodrębnienia lokalu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby w trakcie istnienia wspólnoty mieszkaniowej na podstawie decyzji tejże wspólnoty dane pomieszczenia (czy to już istniejące, czy powstałe w wyniku budowy czy przebudowy) zostały przypisane do lokali jako pomieszczenia przynależne. Jest to dość częsta sytuacja, a...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy