Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

17 września 2018

NR 199 (Wrzesień 2018)

Gwarancja dla prac modernizacyjnych

321

Wspólnota mieszkaniowa, budynek wielorodzinny podpiwniczony pięciokondygnacyjny, planuje inwestycję dobudowy balkonów na parterze. Budynek budowany był na początku lat 70. XX wieku i w projekcie nie uwzględniono na najniższej kondygnacji balkonów. Balkony będą dobudowane na dodatkowym fundamencie. Wykonawca daje 36 miesięcy gwarancji. Czy jest to bezpieczny okres? Wspólnota upiera się przy gwarancji na 60 miesięcy.

Zakres i czas trwania gwarancji

Umowny charakter instytucji gwarancji decyduje o tym, że udzielającego jej gwaranta obciąża odpowiedzialność odszkodowawcza za uszczerbki, których uprawniony doznaje na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. A więc gwarancja jakości jest udzielana dobrowolnie, a jej treść formułuje gwarant. Inwestor przez przyjęcie z rąk sprzedawcy dokumentu gwarancyjnego wyraża zgodę na zawarte w nim warunki gwarancji. Gwarancja stanowi zapewnienie, że dany obiekt budowlany jest dobrej jakości, a w przypadku wystąpienia wady w toku zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji zostanie ona usunięta. Wiadomo, że inwestor dąży do zapewnienia sobie jak najdłuższego okresu gwarancji, a wykonawca jak najkrótszego i jest skłonny do negocjacji w zależności od rodzaju robót. Nie chce jednak wydłużać okresu uznanego przez siebie za bezpieczny. Są to negocjacje jak każde inne np. co do ceny usługi, i jak każde inne należy je prowadzić najlepiej z kilkoma wykonawcami, jednocześnie negocjując zarówno cenę usługi, termin wykonania, jak i inne elementy ważne dla wspólnoty, np. długość gwarancji. Negocjując oferty z kilkoma oferentami, ma się też porównanie w zakresie terminu gwarancji, np. jeżeli jeden z oferentów daje dłuższy okres gwarancji, oznacza to, że na tego typu inwestycje jest technologicznie możliwość zagwarantowania takiej gwarancji. I odwrotnie – jeżeli wszyscy oferenci podają podobny okres gwarancji, tzn. że na tego typu inwestycje nie należy się spodziewać wynegocjowania innej oferty w zakresie gwarancji lub zmiana co do terminu może być nieznaczna. Wybór oferty po takich negocjacjach powinien uwzględniać wszystkie te elementy, a nie tylko termin gwarancji.

Ważne!

Gwarancja stanowi zapewnienie, że dany obiekt budowlany jest dobrej jakości, a w przypadku wystąpienia wady w toku zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji zostanie ona usunięta.

Wszystkie one bowiem mają wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty. Należy też pamiętać o zasadach, na jakich przeprowadza się remonty we wspólnocie mieszkaniowej.

Ważne! ​​​

Wspólnoty mieszkaniowe z reguły bowiem powołują do życia fundusz remontowy, w ogóle nie określając zasad jego działania ani celu gromadzenia środków.

Przygotowanie do przeprowadzenia remontu

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej, planując remont budynku, powinien najpierw określić zakres planowanych prac. Następnie na podstawie ustalonego zakresu prac zarząd powinien zebrać oferty na wykonanie prac co najmniej od kilku przedsiębiorców wraz z kosztorysem prac, terminem wykonania i innymi istotnymi elementami, które znajdą się później w umowie o roboty budowlane. Jeżeli zakres wykonanych prac jest stosunkowo prosty i jedynym wyznacznikiem wyboru oferty jest cena usługi, wówczas zarząd może dokonać wyboru najtańszej oferty i na tej podstawie opracować projekt uchwały, w której wspólnota mieszkaniowa wyraża zgodę na przeprowadzenie remontu w określonym w uchwale zakresie, zgodnie z załączonym do uchwały kosztorysem; określa też sposób finansowania inwestycji i upoważnia zarząd do zawarcia umowy o roboty budowlane zgodnie z załączonym ustalonym z przedsiębiorcą projektem umowy. Ewentualnie przy bardziej skomplikowanym zakresie prac, gdzie cena nie jest jedynym wyznacznikiem wyboru oferty, podjęcie uchwały powinny poprzedzać na zebraniu przedstawienie ofert i dyskusja wśród właścicieli na temat wyboru oferty. Jak wynika z orzecznictwa sadowego, za naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną należy uznać podjęcie uchwał w zakresie przeprowadzenia remontu bez uprzedniego przedstawienia właścicielom lokali szczegółowych informacji o inwestycji i jej kosztach, złożonych przez przedsiębiorców ofertach, harmonogramie spłat kredytu oraz nieokreślenie granic upoważnienia pełnomocników do...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy