Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kto ponosi koszy kredytu na termomodernizację?

Artykuł | 26 lipca 2018 | NR 197
0 1286

Gdy spółdzielnia ma zaciągnięty kredyt na remont lub termomodernizację, to czy po powstaniu wspólnoty spółdzielnia będzie dochodziła należności od właścicieli lokali, czy sceduje spłatę kredytu na nowo powstałą wspólnotę? Jak zmieniła się, po nowelizacji ustawy o SM, sytuacja spółdzielców posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w przypadku chęci sprzedaży lokalu w budynku, który ma zaciągnięty kredyt na termomodernizację.

Spłata kredytu we wspólnocie mieszkaniowej

Sytuacja spłaty kredytu może wyglądać różnie, w zależności od tego, kiedy kredyt został zaciągnięty. W sytuacji gdy kredyt został zaciągnięty, kiedy mieszkaniec nie był jeszcze właścicielem, z chwilą przeniesienia własności spółdzielnia powinna zadbać, aby nabywca spłacił przypadającą na niego część kredytu i uzależnić przeniesienie własności lokalu od wcześniejszej spłaty wszystkich zobowiązań wobec spółdzielni.
Zgodnie z art. 1714 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego: spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, spłaty zadłużenia z tytułu opłat. W sytuacji gdy kredyt został zaciągnięty, kiedy to mieszkaniec był już właścicielem lokalu, kredyt nie powinien być zaciągnięty przez spółdzielnię tylko przez właścicieli lokali reprezentowanych przez zarządcę (spółdzielnię) na podstawie indywidualnych zgód właścicieli.
Wówczas w związku z odłączeniem się wspólnoty mieszkaniowej od spółdzielni nic się nie zmienia, dalej właściciele spłacają kredyt, gdyż są kredytobiorcami, ewentualnie nowy zarząd/zarządca przejmuje obsługę spłaty kredytu. Natomiast jeżeli spółdzielnia w imieniu własnym bez zgód właścicieli zaciągnęła kredyt, to jest to jej kredyt, który ona spłaca.

Uwaga!

W sytuacji gdy kredyt został zaciągnięty, kiedy mieszkaniec był już właścicielem lokalu, kredyt nie powinien być zaciągnięty przez spółdzielnię tylko przez właścicieli lokali reprezentowanych przez zarządcę (spółdzielnię) na podstawie indywidualnych zgód właścicieli.

Wspólnota mieszkaniowa nie staje się z automatu stroną żadnej umowy kredytowej zaciągniętej przez spółdzielnię. Umowa kredytu jest umową cywilnoprawną jak każda inna, więc jeżeli spółdzielnia ją zawarła we własnym imieniu i bez zgód właścicieli, to kredytobiorcą jest spółdzielnia i to ona musi spłacić kredyt oraz to od niej bank będzie egzekwował jego spłatę.

POLECAMY

Zmiany w utworzeniu wspólnoty mieszkaniowej

W związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017 roku modyfikacji uległy też zasady oderwania się od spółdzielni w celu utworzenia wspólnoty mieszkaniowej. Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali (uchwała o odłączeniu się od 
spółdzielni).

Z chwilą ustania członkostwa właściciel lokalu staje się współwłaścicielem środków na funduszu remontowym w wysokości odpowiadającej przypadającemu na ten lokal udziałowi w nieruchomości wspólnej. Wysokość tego udziału ustala się na podstawie ewidencji i rozliczenia wpływów oraz wydatków funduszu remontowego według stanu na dzień ustania członkostwa. Spółdzielnia mieszkaniowa po wyodrębnieniu się budynku ze spółdzielni niezwłocznie rozlicza z właścicielami lokali wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe nakła...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy