Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

10 sierpnia 2018

NR 198 (Sierpień 2018)

Problemy w korzystaniu z garaży podziemnych

0 269

W naszej wspólnocie gorącym tematem dyskusji jest kwestia pozostawiania samochodów i jednośladów przez osoby niebędące właścicielami miejsc parkingowych w garażu wielostanowiskowym. Z tym związanych jest wiele problemów i zatargów współwłaścicieli, takich jak: uszkadzane bramy, stawianie samochodu na cudzym stanowisku bez zezwolenia właściciela, pozostawienie przez „gości” jednośladu poza miejscem wyznaczonym do parkowania, np. przy ścianach drogi wyjazdowej z garażu…

Często też właściciele wynajmują swoje stanowisko dla samochodów obcych osób. Zdarzały się też kradzieże i włamania do komórek właścicieli. Zgłaszane skargi do ochrony nie przynoszą rezultatu, a zarząd nie reaguje na takie nieprawidłowości i nic w tej sprawie nie robi. Stąd mam pytanie: Jak w takiej sytuacji znaleźć rozwiązanie? Z jakich uprawnień poszczególny właściciel może dochodzić zabezpieczenia i ochrony swojej własności, będąc współwłaścicielem lokalu (garażu wielostanowiskowego) i nabytego, na drodze notarialnego zakupu miejsca parkingowego?

Status garażu w świetle przepisów

Z reguły garaż podziemny wielostanowiskowy jest wyodrębniany jako samodzielny lokal (tak jak inne lokale w budynku) i sprzedawany na współwłasność osobom mającym z niego korzystać. W konsekwencji jest to kolejny samodzielny lokal w budynku, a wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa nim zarządzać ani tym bardziej przeznaczać jakiekolwiek środki na bieżącą konserwację i remonty, tak jak nie ma prawa tego robić w stosunku do innych lokali w budynku. 

Teoretycznie zarządca nie ma nawet prawa wejść do tego lokalu bez uzgodnienia tego z właścicielami lokalu. Właściciele tego lokalu garażowego, tak jak właściciele innych lokali w budynku, sami we własnym zakresie mają obowiązek dbać o lokal i ponosić koszty jego utrzymania. Z przepisów Ustawy o własności lokali wyraźnie wynika, że uchwały wspólnot mogą dotyczyć tylko nieruchomości wspólnej. Prawo decydowania o danej nieruchomości mają tylko jej właściciele.

Zasady podejmowania decyzji odnośnie do garażu

Garaż nie jest elementem nieruchomości wspólnej, tak jak i inne lokale w budynku, zatem wspólnota mieszkaniowa nie może podejmować żadnych decyzji bezpośrednio jego dotyczących. Decyzje odnośnie do garażu podejmują jego właściciele na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym o współwłasności, a w stosunkach między nimi ustawa o własności lokalu nie ma zastosowania. Nie ma uchwał i całej procedury ich podejmowania i zaskarżania, a współwłaściciele garażu podejmują decyzje w formie zgody na ich dokonanie. Do czynności zwykłego z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy