Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

6 września 2019

NR 211 (Wrzesień 2019)

Rezygnacja członka zarządu

269

Wspólnota składająca się z dwóch budynków ma jednoosobowy zarząd. Zarząd chce zrezygnować. Jakie formalności muszą zostać spełnione? Większość nie chce przyjąć jego rezygnacji. Chęć odejścia wynika z powodu działań dwóch osób (z jednego budynku), które są uciążliwymi właścicielami lokali, obrażają zarząd na każdym kroku, utrudniają współpracę itp.

Zgodnie z ustawą o własności lokali właściciele lokali w dużej wspólnocie mieszkaniowej są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. W zależności od treści uchwały zarząd wspólnoty może być powołany na określony czas (kadencję) lub bezterminowo – w przypadku, gdy uchwała określa tylko wybór członków zarządu wspólnoty nie określając terminu (kadencji) na jaki zarząd się powołuje. Wówczas zarząd wspólnoty sprawuje swoją funkcję do czasu odwołania przez właścicieli lokali lub rezygnacji przez członków zarządu ze sprawowanej przez siebie funkcji. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona, a zatem nie może nim być osoba prawna, nawet jeżeli jest właścicielem lokalu we wspólnocie mieszkaniowej, ale może nim być osoba fizyczna spoza grona właścicieli lokali. Duże wspólnoty mieszkaniowe, oprócz możliwości wyboru zarządu, mają też możliwość powierzyć zarząd (art.18 ustawy o własności lokali). Zarząd powierza się osobie fizycznej lub prawnej w umowie notarialnej o ustanowieniu odrębnej własności lokali lub w innej umowie zawartej w formie aktu notarialnego (art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali). Zgodnie z art.18 ust.2a ustawy o własności lokali w trakcie istnienia wspólnoty mieszkaniowej właściciele lokali mogą zmienić sposób sprawowania zarządu z zarządu wybieranego na zarząd powierzony na podstawie uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza.

Tak jak w przypadku każdego stosunku prawnego – tak samo w przypadku stosunku łączącego wspólnotę mieszkaniową z członkiem zarządu uprawnienie do jego rozwiązania przysługuje obu stronom. Zatem nie tylko wspólnota mieszkaniowa ma prawo odwołać członka zarządu lub cały zarząd, ale także członek zarządu lub cały zarząd mają prawo zrezygnować ze sprawowania swojej funkcji.

Aby członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej z własnej woli p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy