Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

11 marca 2019

NR 206 (Marzec 2019)

Upadłość konsumencka

276

Właściciel wspólnoty mieszkaniowej złożył wniosek do sądu o upadłość konsumencką. Sprawa zakończyła się pozytywnie dla właściciela. Syndyk nakazał właścicielowi opuścić mieszkanie, co ten uczynił. Do chwili sprzedaży mieszkania nie było wpływu zaliczek na część wspólną i powstał dług. Syndyk nie chce pokryć długu choć dysponował mieszkaniem. Moje pytanie, kto ma zapłacić zaległość?

Ogłoszenie upadłości – zmiana sytuacji prawnej

Z chwilą wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości zmienia się sytuacja prawna dłużnika – traci on bowiem zarząd nad swoim majątkiem, który jest obowiązany wydać syndykowi, nie może również podejmować żadnych rozporządzeń finansowych przekraczających zakres zwykłego zarządu. Z chwilą ogłoszenia upadłości majątek dłużnika staje się masą upadłości, służącą zaspokojeniu jego wierzycieli. Wskutek wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnik podlega specjalnej ochronie, tzn. zawieszeniu ulegają wszelkie postępowania sądowe, administracyjne lub sądowo-administracyjne dotyczące jego masy upadłości. Zawieszeniu ulegają także postępowania egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości a zajęte wierzytelności są uchylane.

ważne!

Z chwilą wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości zmienia się sytuacja prawna dłużnika – traci on bowiem zarząd nad swoim majątkiem, który jest obowiązany wydać syndykowi, nie może również podejmować żadnych rozporządzeń finansowych przekraczających zakres zwykłego zarządu. Z chwilą ogłoszenia upadłości majątek dłużnika staje się masą upadłości, służącą zaspokojeniu jego wierzycieli. 

Zadania syndyka

Zadaniem syndyka jest sporządzenie listy wierzytelności, doprowadzenie do likwidacji składników majątku upadłego, a z uzyskanych środków pokrycie kosztów postępowania oraz proporcjonalne zaspokojenie wierzycieli. Jeżeli przedmiotem likwidacji jest lokal mieszkalny, w którym upadły zamieszkuje, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży upadłemu wydziela się środki finansowe, odpowiadające przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości, przez okres od 12 do 24 miesięcy.

ważne!

Zadaniem syndyka jest sporządzenie listy wierzytelności, doprowadzenie do likwidacji składników majątku upadłego, a z uzyskanych środków pokrycie kosztów postępowania oraz proporcjonalne zaspokojenie wierzycieli. 

Ustalenie harmonogramu spłaty wierzycieli

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadły odzyskuje zarząd nad swoim majątkiem, z zastrzeżeniem jednak, iż w okresie jego wykonywania nie może on dokonywać czynności prawnych, które mogłyby pogorszyć jego

UWAGA!

Z chwilą...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy