Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

26 lipca 2018

NR 197 (Lipiec 2018)

Wadliwe wskazania wodomierza

0 287

Wspólnota mieszkaniowa obejmuje swoim zarządem 60 lokali mieszkalnych. Rozliczenia zużycia wody zarząd dokonuje co trzy miesiące poprzez odczyt liczników wody zimnej i ciepłej w poszczególnych lokalach. W przypadku trzech lokatorów liczniki wskazują zerowe zużycie wody. Pytanie: czy w związku z zaistniałą sytuacją wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę o obciążeniu wymienionych lokatorów przeciętnym zużyciem wody wynikającym ze średniego zużycia dla całej wspólnoty?

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. W sytuacji gdy odbiorcą wody jest wspólnota mieszkaniowa, to dostawca wody obciąża ją na podstawie wskazań licznika głównego znajdującego się na wejściu przewodu zimnej wody do budynku. Rozliczenie za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na rzecz wspólnoty odbywa się na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat za wodę oraz abonamentu za wodomierz główny. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest zobowiązany dokonać rozliczenia poszczególnych właścicieli lokali. Szczegółowe zasady tego rozliczenia wspólnota ustala, wprowadzając na drodze uchwały regulamin rozliczania kosztów zużytej wody i odprowadzanych ścieków. Wspólnota mieszkaniowa dokonuje też wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody. W celu uniknięcia nieprawidłowych wskazań wodomierze podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej. 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek instalowania na przyłączu wodomierza głównego oraz przestrzegania ważności jego dowodu legalizacji, czyli dokonywania wymian okresowych. Okres ważności dowodu legalizacji wynosi pięć lat. Także wodomierze w lok...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy