Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

10 maja 2019

NR 208 (Maj 2019)

Zawiadomienie a planowane prace

210

Czy istnieją ogólne wytyczne określające termin, w jakim mieszkańcy powinni zostać zawiadomieni o planowanych przeglądach np. instalacji gazowej czy planowanej wymianie wodomierzy?

Odpowiedź jest pozornie prosta: we wspólnocie mieszkaniowej w ogóle nie istnieje obowiązek informowania właścicieli lokali o planowanych przeglądach w budynku, chyba że jest to związane z dłuższym odcięciem mediów. W takiej sytuacji należy uprzedzić właścicieli o planowanym odcięciu, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej wspólnocie mieszkaniowej, np. poprzez informację na tablicy ogłoszeń, na drzwiach klatek schodowych itp., najlepiej kilka dni przed planowanym terminem. Nie ma tutaj żadnych przepisów, które regulowałyby takie sprawy.

Przede wszystkim – zdrowy rozsądek

Należy mieć świadomość, że przepisy nie regulują wszystkiego. Większość zachowań wynika, a przynajmniej powinna wynikać, ze zdrowego rozsądku i poczucia obowiązku, jaki towarzyszyć powinien każdej osobie odpowiedzialnej za określone sprawy – dotyczy to również członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej i jej zarządcy.

Powiadomienie o pracach a wstęp do lokalu

Zupełnie czym innym od powiadomienia właścicieli lokali jest uzyskanie prawa wstępu do lokali np. w celu przeprowadzenia przeglądów instalacji stanowiących element nieruchomości wspólnej, a przebiegających wewnątrz lokali. Prawo wstępu do lokalu nie realizuje się bowiem poprzez zawiadomienie, a poprzez ustalenie z poszczególnymi właścicielami terminu w jakim dostęp może być możliwy.

Zgodnie z art. 13 ust 2 ustawy o ochronie praw lokatorów (t.j.: Dz. U. 2018 r., poz. 1234) na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.

W praktyce prawo wstępu do lokalu realizowane jest najczęściej w ten sposób, że zarząd w ustnych rozmowach, z reguły telefonicznych, ustala z właścicielami lokali terminy, w których możliwy będzie wstęp do lokali i na bazie ustalonego terminarza wykonuje zamierzone prace. W przypadku niemożności ustnego ustalenia terminu z określonym właścicielem, zarząd powinien pisemnie wezwać właściciela do udostępnienia lokalu, podając przyczynę i zakres koniecznych prac, jakie musi wykonać, oraz wyznaczając właścicielowi rozsądny termin, w jakim zarząd oczekuje na odpowiedź. Takie pismo, jak i ewentualnie kolejne, dla celów dowodowych należy dostarczać za potwierdzeniem odbioru osobiście lub listem poleconym. W przypadku odmowy lub braku odpowiedzi na wysyłane pisma – wspólnocie mieszkaniowej pozostaje droga sądowa.
 

Ważne

Zgodnie z art. 13 ust 2 ustawy o ochronie praw lokatorów (t.j.: Dz. U. 2018 r...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy