Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

14 lutego 2019

NR 204 (Luty 2019)

Dokumentacja po deratyzacji

0 1070

Czy po wykonanej deratyzacji usługodawca powinien do faktury dołączyć protokół z deratyzacji? Właściciel firmy świadczącej dla nas obecnie taką usługę twierdzi, że nie jest to konieczne i wystarcza faktura, natomiast według stanowiska pracownika powiatowej stacji sanitarno-epide- miologicznej faktura jest dla urzędu skarbowego, natomiast w trakcie kontroli obiektu (w tym budynków zamieszkałych) ich pracownicy żądają protokołu w którym są podane szczegóły: w jakim okresie została przeprowadzona deratyzacja, gdzie, przy użyciu jakich środków i co najważniejsze – czy stwierdzono obecność martwych gryzoni (gatunki, ilości). Kto ma rację?

 

REKLAMA

Regulamin utrzymania czystości i porządku

Aby prześledzić drogę od wprowadzenia obowiązku deratyzacji do weryfikacji realizacji tego obowiązku przez Państwową Inspekcję Sanitarną prowadzącą powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, należy w pierwszej kolejności wskazać na Regulamin utrzymania czystości i porządku obowiązujący w gminie. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy przyjmuje go uc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy