Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polecamy

27 kwietnia 2020

e-obsługa mieszkańców

26

Portal internetowy mieszkańców to związane z obsługą klienta narzędzie informatyczne, będące ważnym elementem zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie nieruchomościami, którego znaczenie i rola w ostatnim czasie znacząco wzrosły.

Aby stać się jednym z podstawowych modułów, którego funkcjonalność stanowi coraz częściej podstawę oceny przydatności całego systemu wspomagającego pracę firmy, musiał przejść długą drogę - od traktowanego jako niepotrzebny i drogi gadżet, dodatku do systemu, poprzez narzędzie o charakterze wyłącznie marketingowym, świadczące że zarządca nadąża za technologicznymi nowościami.

Mieszkańcy dostając możliwość korzystania z funkcjonalności Portalu, zgłaszając coraz dalej idące oczekiwania i pomysły rozwojowe, spowodowali zmianę podejścia do aplikacji u firm zarządzających nieruchomościami.

Zainteresowanie internetową i maksymalnie kompleksową obsługą klienta spowodowało, że w chwili obecnej Portal internetowy mieszkańców jest najszybciej rozwijającym się funkcjonalnie modułem systemu zintegrowanego, który coraz częściej ogranicza, a w wielu przypadkach całkowicie zastępuje konieczność kontaktu bezpośredniego mieszkańców z zarządcą.

Dostępność i popularność Internetu oraz korzystających z niego urządzeń mobilnych spowodowała, że te informacje, które jeszcze niedawno były osiągalne wyłącznie w biurze obsługi w siedzibie zarządcy, są teraz dostępne po zalogowaniu na smartfonie, tablecie czy komputerze osobistym każdego, kto ma zdefiniowany dostęp do Portalu.

Zarządcy ograniczają koszty coraz droższej korespondencji i aktywnie włączają się w ochronę środowiska rezygnując z tradycyjnej wysyłki dokumentów w formie papierowej, na rzecz e-dokumentów – faktur, rozliczeń mediów, zawiadomień o zmianie opłat, etc., dostępnych w internetowym biurze obsługi klienta (Portalu mieszkańców).  Nie zdarza się już, aby e-dokument nie został dostarczony na czas, albo zaginął w drodze do skrzynki pocztowej odbiorcy.

Dzięki e-płatnościom dostępnym bezpośrednio z indywidualnego konta mieszkańca w Portalu, zapłata z tytułu rozliczeń z zarządcą odbywa się bez zbędnej zwłoki związanej z koniecznością wypełniania formularzy przelewów i czasu operacji międzybankowych.

Zbliżające się terminy np. zapłaty, przeglądów, odczytów mediów, zebrania wspólnoty albo walnego zgromadzenia członków spółdzielni mogą być powiązane z funkcją e-powiadomień: mailowych
i SMS’owych, przypominających z wyprzedzeniem o nadchodzącym wydarzeniu.

Portal internetowy mieszkańców to narzędzie dwukierunkowej komunikacji na linii mieszkaniec – zarządca. Stanowi on z jednej strony źródło wiedzy dla mieszkańca na temat jego lokalu i szczegółów z nim związanych (miary, opłaty, odczyty mediów, dane kontaktowe opiekuna, terminy czynności eksploatacyjnych i kontrolnych, etc.), ale również daje możliwość indywidualnego zgłaszania przez mieszkańców – użytkowników Portalu,  różnych informacji: od odczytów mediów, poprzez zgłoszenia usterek, awarii oraz innych spraw wymagających reakcji przedstawicieli zarządcy.

Osobną funkcją obsługiwaną przez Portal internetowy mieszkańców jest wsparcie dla głosowania nad uchwałami. „Wirtualne zebranie” wspólnoty odpowiednio przygotowane przez zarządcę w zakresie formalno – prawnym, daje możliwość oddania ważnego głosu na zamieszczoną i dostępną
dla mieszkańców w Portalu uchwałę, bez konieczności wychodzenia z domu – wyłącznie poprzez głosowanie bezpośrednio z indywidualnego konta w Portalu.


Portal internetowy mieszkańców oferowany jest przez firmę DomConsult Sp. z o.o. jako moduł zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie nieruchomościami Granit home, e-granit  oraz Granos, a także jako moduł współpracujący po integracji z aplikacjami innych producentów.

  

 

Przypisy