Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności , Otwarty dostęp

8 października 2021

Instalacje ppoż. w budynku magazynowo-biurowym

0 964

Budynek magazynowo-biurowy został postawiony w latach 70, zaś zmodernizowany w roku 2021. Uzyskał z PINB zgodę na dalsze użytkowanie. Jakie budynek powinien posiadać instalacje ppoż., aby być właściwe użytkowanym? Obecnie jest wyposażony w gaśnice oraz wyłącznik prądowy.

Co radzi ekspert?

Stosownie do §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.6.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719; dalej zwane „Rozporządzeniem”), urządzenia przeciwpożarowe stosowane w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

POLECAMY

Jak wynika z powyższego, zakres (sposób) ochrony przeciwpożarowej każdego, indywidualnego budynku winien zostać określony w pierwszej kolejności w projekcie p.poż. uzgodnionym z rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Co do konieczności wyposażenia budynku w urządzenia przeciwpożarowe (a więc urządzenia - stałe lub półstałe - uruchamiane ręcznie lub samoczynnie, służące do zapobiegan...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy