Dział: Otwarty dostęp

  

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Ecosorting – Jak uniknąć kar za niewłaściwą segregację śmieci?

Jeden lokal nie segreguje, ale karę za niewłaściwą segregację płacą już wszystkie lokale w budynku – ta odpowiedzialność zbiorowa nie wszystkim się podoba. Mimo dokładania najwyższych starań do stosowania segregacji odpadów wystarczy jedna zła decyzja Twojego sąsiada i już wszyscy stajecie przed koniecznością uiszczenia kary pieniężnej, która może wynieść nawet czterokrotność miesięcznych opłat pobieranych od wszystkich lokali za wywóz śmieci. Dowiedz się, jak uniknąć kary za niewłaściwą segregację, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Czytaj więcej

Kooperatywy mieszkaniowe weszły w życie

Po długich pracach legislacyjnych 4 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa tworzącą nowe prawne możliwości realizacji inwestycji mieszkaniowej – ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Czytaj więcej

Zmiany istotne i nieistotne w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – obowiązujące przepisy

Najważniejszą z ustawowych zasad jest ta, że zanim zmiana zostanie wprowadzona, czyli przed wykonaniem robót budowlanych (o czym bardzo często inwestorzy zapominają), projektant musi ją zakwalifikować jako istotne lub jako nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków określonych w decyzji pozwolenia na budowę.

Czytaj więcej

Niekorzystanie w lokalu z instalacji centralnego ogrzewania a obowiązek partycypowania właściciela w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w tym zakresie

Zgodnie z ustawą o własności lokali każdy właściciel lokalu zobligowany jest do uczestniczenia w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej, w związku z czym pojawia się pytanie, czy chodzi o wszystkie koszty, czy jedynie takie, do których powstania realnie się przyczynia.

Czytaj więcej

Nowe obowiązki właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych wielorodzinnych w świetle nowych regulacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

W dniu 27 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane. Przedmiotowa ustawa zasadniczo znowelizowała regulacje dotyczące sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz wprowadziła korekty wytycznych dotyczących wykonywania kontroli stanu technicznego systemów ogrzewczych i klimatyzacji.

Czytaj więcej

Złożenie oświadczenia odbiorcy ciepła

Deweloper niebawem odda do użytkowania dwa budynki i zostanie zawiązana wspólnota mieszkaniowa (prawdopodobnie w grudniu 2022 r.), która będzie składała się z dwóch bloków. Jeden blok ma już podpisaną umowę z PEC-em, natomiast drugi jeszcze nie.

Czytaj więcej

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Niedawno przejęliśmy wspólnotę mieszkaniową, która składa się z samych lokali usługowych. W przekazanych dokumentach była instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ze stycznia 2013 roku. Czy wymagana jest aktualizacja tej instrukcji? Jeśli tak, to jak często trzeba ją aktualizować?

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie Prawo budowlane wprowadzające elektroniczną dokumentację – elektroniczny dziennik budowy oraz elektroniczną książkę obiektu budowlanego

Ostatnio w bardzo szybkim tempie wprowadzane są rozwiązania dotyczące elektronizacji administracji publicznej. Internetowa obsługa podatników, możliwość składania e-wniosków o wydanie dowodu osobistego czy elektroniczne przedkładanie zwykłych pism w różnych sprawach istotnych z punktu widzenia obywateli bardzo ułatwiły funkcjonowanie urzędom w czasie pandemii po wprowadzeniu licznych obostrzeń. Pandemiczny okres pokazał, jak dużą rolę może odgrywać zdalna obsługa klientów, dlatego w różnych dziedzinach życia publicznego zaczęto wprowadzać nowoczesne rozwiązania mające służyć dostosowaniu przepisów, dokumentacji oraz procedur do elektronizacji.

Czytaj więcej

Obawiasz się problemów z zakupem domu lub mieszkania? Sprawdź, kiedy Deweloperski Fundusz Gwarancyjny zagwarantuje zwrot pieniędzy.

Kupujesz mieszkanie lub dom z rynku pierwotnego i masz obawy, czy wszystko pójdzie z zgodnie z planem? Na szczęście nie musisz być specjalistą od budownictwa ani weryfikować kondycji finansowej deweloperów, gdyż od kilku miesięcy nabywców chroni Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. W ściśle określonych prawem sytuacjach możesz odzyskać całość wpłaconych wcześniej na budowę środków.

Czytaj więcej

Przedawnienie zadłużenia z tytułu opłat za lokal

Pytanie dotyczy przedawnienia zadłużenia z tytułu opłat za lokal, opłat na fundusz remontowy i inne we wspólnocie mieszkaniowej – jeśli 3 lata minęły w styczniu 2022 r., to czy mamy czas na dochodzenie roszczenia do końca roku? Czy tak stanowi prawo, że zadłużenie przedawnia się nie w danym miesiącu, lecz na koniec roku?

Czytaj więcej

Połączenie przez inwestora sąsiadujących ze sobą mieszkań

Sprawa dotyczy połączenia przez inwestora sąsiadujących ze sobą mieszkań na tej samej kondygnacji we wspólnocie mieszkaniowej (45 lokali). Połączenie miałoby polegać na wykonaniu otworu wielkości drzwi. Mieszkania stanowią i będą stanowiły odrębność prawną – osobne KW. Wykonania otworu nie będzie się wiązało, w ocenie inwestora, z naruszaniem części wspólnej nieruchomości (okna, drzwi, ściany zewnętrzne). Przejście miałoby jednak zostać wykonane w jednej z wewnętrznych ścian konstrukcyjnych budynku na podstawie dokumentacji utworzonej przez uprawnionego inżyniera budowlanego.

Czytaj więcej