Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polecamy

24 czerwca 2020

Jak zainstalować stację ładowania samochodów elektrycznych w budynku?

0 408

Wzrastająca liczba samochodów elektrycznych na polskich drogach sprawia, że coraz większym wyzwaniem staje się zapewnienie łatwego dostępu do stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Volkswagen Group Polska opracowały przewodniki ułatwiające instalację ładowarek mieszkańcom i zarządcom takich nieruchomości.

Według prowadzonego przez PSPA oraz PZPM „Licznika elektromobilności”, pod koniec maja 2020 r. po polskich drogach poruszały się 11 658 samochodów osobowych z napędem elektrycznym (BEV i PHEV). Ich kierowcy mieli do dyspozycji 1 173 ogólnodostępne stacje ładowania. W kolejnych latach, przede wszystkim na skutek stopniowego wyrównywania się cen pojazdów elektrycznych i konwencjonalnych, liczba BEV i PHEV znacznie wzrośnie. Na podstawie analiz PSPA ujętych w raporcie „Polish EV Outlook 2020”, w 2025 r. park EV w Polsce może liczyć ok. 440 tys. szt. Według opublikowanego przez PSPA „Barometru Nowej Mobilności 2019/2020”, już 28% Polaków deklaruje, że realnie rozważy zakup pojazdu z napędem elektrycznym w najbliższym czasie (okres 3 lat), zapoznając się z ofertą rynkową w tym zakresie. Większość spośród ankietowanych zamieszkuje budynki wielorodzinne (58,9%). Z „Barometru…” wynika ponadto, że aż 92% użytkowników pojazdów elektrycznych w Polsce chciałoby mieć możliwość ładowania samochodu w miejscu zamieszkania.
 

POLECAMY


Rozwój elektromobilności sprawi, że zarówno zarządcy, jak i mieszkańcy coraz częściej będą stawać przed wyzwaniem, jakim jest  optymalne ustalenie zasad korzystania infrastruktury ładowania zainstalowanej w budynkach wielorodzinnych. Wspomniane zasady powinny uwzględniać zarówno interesy kierowców samochodów elektrycznych, jak i osób nieużytkujących pojazdów tego rodzaju. Co więcej, procedura instalacji stacji ładowania w budynkach mieszkalnych jest tematem nowym i w konsekwencji powodującym szereg wątpliwości, związanych przede wszystkim z interpretacją obowiązujących przepisów.

W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu uruchamiania i korzystania ze stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych, PSPA przygotowało profesjonalne poradniki, które opisują całą procedurę krok po kroku. Partnerem obu opracowań - „Przewodnika dla mieszkańców” oraz „Przewodnika dla zarządców” - został Volkswagen Group Polska. W opracowaniach PSPA zaprezentowano m.in.  uproszczony schemat procedury instalacji prywatnej ładowarki, nadchodzące zmiany legislacyjne, a także szczegółowo omówiono istniejący stan prawny.

Instalacja prywatnej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych możliwa jest zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych, jednak w tym drugim przypadku wymaga  podjęcia większej ilości działań o charakterze konsultacyjno-uzgodnieniowym dla pozyskania odpowiednich zgód i utrzymania dobrosąsiedzkich relacji. Z przewodników PSPA wynika, że uruchomienie ładowarki wymaga przede wszystkim weryfikacji czy istnieją warunki techniczne pozwalające na jej zamontowanie. Konieczna jest zatem konsultacja z zakładem energetycznym lub weryfikacja parametrów przyłącza ustalonych w umowie o przyłączenie do sieci. Od strony procesu budowlanego, w standardowych przypadkach, montaż prywatnej stacji ładowania nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonywania zgłoszenia do organów administracji budowlanej. Jednocześnie, w przeciwieństwie do infrastruktury ładowania o charakterze ogólnodostępnym, infrastruktura prywatna nie wymaga przeprowadzenia procedury jej dopuszczenia do eksploatacji w drodze badania dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
 


Brak nadmiernej ilości wymogów natury regulacyjnej nie oznacza, że do montażu prywatnej infrastruktury ładowania w budynku wystarczy potwierdzenie parametrów technicznych instalacji elektrycznej i warunków umów dostawy energii elektrycznej. Z przewodników PSPA dowiadujemy się, że istotnym elementem całej procedury jest także zgoda mieszkańców będących właścicielami innych lokali we wspólnocie mieszkaniowej lub zarządcy spółdzielni. Ponadto należy ustalić zasady uczciwego korzystania z energii elektrycznej zużywanej na potrzeby ładowania pojazdu elektrycznego. Najlepszym rozwiązaniem, pozwalającym cieszyć się możliwością komfortowego ładowania samochodu elektrycznego w podziemnym garażu lub na parkingu przed budynkiem, jest uprzednie uzgodnienie warunków, jakie będą satysfakcjonujące zarówno dla użytkownika pojazdu, jak i współmieszkańców.

Ważną rolę w procesie wypracowania takich warunków odgrywają zarządy wspólnot mieszkaniowych i zarządcy budynków. Ich decyzje pozwalają zadbać o poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwych zasad rozliczeń wśród mieszkańców niezmotoryzowanych oraz tych korzystających z samochodów o konwencjonalnych napędach. Z perspektywy zarządców, umożliwienie mieszkańcom dostępu do infrastruktury EV stanowi nowy rodzaj zapotrzebowania w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym, który przybiera na sile w miarę wzrostu liczby rejestracji pojazdów elektrycznych.  

W przypadku wielu zarządców nieruchomości temat instalacji stacji ładowania wymaga zaznajomienia się od podstaw z procedurami obowiązującymi w tym zakresie. Poradniki przygotowane przez PSPA mają m.in. za zadanie ułatwić aktywne zaangażowanie się zarządców w realizację kluczowej roli, jaka może im przypaść w rozwoju elektromobilności oraz zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Oba opracowania z jednej strony ułatwiają przeprowadzenie procedur instalacyjnych, zaś z drugiej umożliwiają rozstrzygnięcie potencjalnie spornych kwestii związanych z użytkowaniem ładowarki oraz dokonywaniem rozliczeń związanych ze zużyciem energii. Zarówno „Przewodnik dla mieszkańców”, jak i „Przewodnik dla zarządców”  dostępne są nieodpłatnie do pobrania na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.
 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych ul. Fabryczna 5A 00-446 Warszawa
biuro@pspa.com.pl
https://pspa.com.pl/
 

Przypisy