Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

14 lutego 2019

NR 204 (Luty 2019)

Nieruchomości – przegląd zmian przepisów 2018/2019

0 952

Typowym elementem systemów prawnych jest ich pewna zmienność. Przedmiotem prac parlamentów jest przecież identyfikowanie potrzeb w tym zakresie i proponowanie nowych lub lepszych rozwiązań. Polski Sejm nie jest w tym zakresie wyjątkiem, a liczba uchwalanych w ostatnim czasie nowych przepisów i zmian tych już wcześniej obowiązujących określić należy jako znaczącą. Na przestrzeni 2018 roku opisywaliśmy dla Państwa szereg zmian wprowadzanych w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości oraz innych przepisów o istotnym znaczeniu dla systemu prawa. Warto wrócić do poruszonych zagadnień, przypomnieć wprowadzone zmiany oraz wskazać, z jakimi problemami spotkały się planowane lub nowe regulacje.

 

REKLAMA

Począwszy od stycznia 2018 roku uległy zmianie zasady w zakresie preferencyjnego opodatkowania tzw. przychodów ewidencjonowanych z najmu prywatnego. W 2017 roku Ministerstwo Finansów zapowiadało zmiany, wskazując na podwyżkę podatku z obowiązującej dotychczas jednolitej stawki 8,5%. Pod koniec 2017 roku przyjęto nowelizację przepisów i od 1 stycznia 2018 roku wprowadzono swoisty próg podatkowy do ryczałtowego rozliczenia przychodów z najmu prywatnego. Przychody z najmu prywatnego opodatkowane są ryczałtem przy stawce 8,5%, jednak po przekroczeniu 100 000 zł przychodu z tego źródła nadwyżka opodatkowana jest zwiększoną stawką wynoszącą 12,5%.

ważne!

Przychody z najmu prywatnego opodatkowane są ryczałtem przy stawce 8,5%, jednak po przekroczeniu 100 000 zł przychodu z tego źródła nadwyżka opodatkowana jest zwiększoną stawką wynoszącą 12,5%.

W tym kontekście warto mieć na uwadze dwa aspekty. Po pierwsze, trwają prace nad gruntowną reformą prawa podatkowego, która zapewne wprowadzi też zmiany w zasadach opodatkowania przychodów w formie ryczałtu. Po drugie, pojawiła się interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (9 października 2018 roku, nr 0115-KDIT3.4011. 333.2018.2.WR), na którą warto zwrócić uwagę. Jakkolwiek jest to interpretacja indywidualna, należy odnotować, że pozostaje ona w kontrze do wcześniej wydawanych interpretacji. Zgodnie z dotychczasowym, ugruntowanym stanowiskiem organów podatkowych, przychodem z najmu opodatkowanym ryczałtem był jedynie czynsz najmu. Jednak w przywołanej interpretacji fiskus zajął stanowisko wskazujące, że opodatkowaniu jako przychód powinna podlegać całość opłat pobieranych przez wynajmującego od lokatora. Warto mieć powyższe na uwadze, ponieważ kluczowe w tym zakresie będą konkretne zapisy umowy i wyszczególnienie należności tytułem opłat eksploatacyjnych.

uwaga!

Pojawiła się interpretacja skarbówki, gdzie wskazano, że opodatkowaniu jako przychód powinna podlegać całość opłat pobieranych przez wynajmującego od lokatora.

 

Kodeks urbanistyczno-budowlany i „ustawa inwestycyjna”

Na początku roku, niejako niezależnie od zapowiadanych konsultacji projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany, prowadzone były prace legislacyjne w zakresie pakietu zmian, których celem miało być ułatwienie procesu inwestycyjno-budowlanego. Zmiany te – korzystając z dorobku prac nad Kodeksem – miały koncentrować się na wprowadzeniu ułatwień, w szczególności w zakresie ustaw o planowaniu prze...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy