Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

14 lutego 2019

NR 204 (Luty 2019)

Obowiązki dotyczące utrzymania ciągu pieszo-rowerowego

0 951

Dzień dobry, jestem zarządcą wspólnot mieszkaniowych i mam pytanie: właściciele mają obowiązek utrzymania chodnika przed budynkiem (sprzątanie, zimowe utrzymanie). Mamy podpisane umowy z firmą, która te prace wykonuje. W ostatnim czasie ustawiono znaki drogowe ,,droga dla rowerów”, więc chodnik stał się automatycznie ciągiem nie tylko pieszym. Nie jest wydzielona trasa ścieżki rowerowej (tj. nie ma linii, gdzie ona jest – że połowa to chodnik, a połowa to ścieżka rowerowa), nie jest to również wyznaczone przez ułożenie dwóch kolorów kostki. Nic się na tym chodniku nie zmieniło, tylko postawiono wspomniane wyżej znaki. Moje pytanie brzmi: czy wspólnoty mają obowiązek utrzymać chodnik i czy odpowiadają za odśnieżenie, posypywanie itd.? W tej kwestii mam pytanie także o to, czy gdzieś określona jest szerokość pasa zieleni, znajdującego się między budynkiem a chodnikiem i czy właściciele są zwolnieni od sprzątania i odśnieżania tego pasa.

 

Droga, droga dla rowerów, chodnik – definicje

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, droga to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. Przez drogę dla rowerów rozumie się natomiast drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Chodnik to natomiast część drogi przeznaczona do ruchu pieszych.

POLECAMY

Dopuszczenie ruchu dla rowerów a ruch pieszy

Biorąc zatem pod uwagę, że w przedstawionej sytuacji ograniczono się jedynie do ustawienia znaku, w mojej ocenie chodnik nie spełnia cech drogi dla rowerów, w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, i pozostaje chodnikiem, na którym ustalona organizacja ruchu dopuszcza poruszanie się rowerem. Samo dopuszczenie ruchu rowerów nie sprawia, że nie mamy do czynienia z drogą dla rowerów. Nadal dopuszczalny jest tam również ruch pieszy.

uwaga!

Dopuszczenie ruchu rowerów nie sprawia, że nie mamy do czynienia z drogą dla rowerów. Nadal dopuszczalny jest tam również ruch pieszy.


Obowiązek właściciela – utrzymanie czystości

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem właściciela (lub podmiotu faktycznie władającego nieruchomością) jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Przepis precyzuje, że za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Przepis nie wskazuje zatem, że za chodnik można uznać część drogi publicznej służącą wyłącznie dla ruchu pieszego. W zaprezentowanym przypadku na chodniku dopuszczony jest ruch pieszy i rowerowy. Jeżeli pojawią się oznaczenia oddzielające część przeznaczoną dla pieszych oraz tę dla rowerów, uprawnione będzie stanowisko, że obowiązkiem oczyszczania objęty jest jedynie fragment zarezerwowany dla ruchu pieszego.

uwaga!

Jeżeli pojawią się oznaczenia oddzielające część przeznaczoną dla pieszych oraz tę dla rowerów, uprawnione będzie stanowisko,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy