Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat tygodnia

9 grudnia 2020

Pandemia koronawirusa a przeglądy kominiarskie i gazowe w grudniu

75

Czy w sytuacji jaka obecnie panuje związanej z koronawirusem powinny odbywać się przeglądy kominiarskie i gazowe? Termin przeglądów przypada na grudzień.

Przepisy ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) nie wprowadziły – w związku z pandemią COVID-19 – żadnych odmiennych rozwiązań w zakresie zasad realizacji obowiązków związanych z utrzymaniem w należytym stanie obiektów budowlanych, w tym realizacją obowiązku przewidzianego w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.; dalej: PB), zgodnie z którym, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

POLECAMY

Zgłaszane mimo to przez właścicieli, jak też zarządców nieruchomości od marca br. wątpliwości odnośnie konieczności wykonania okresowych kontroli obiektów budowlanych (w szczególności rocznych) w czasie pandemii stały się w końcu jednakże przedmiotem stanowiska zajętego w sprawie przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi w sprawie przez Ministerstwo, kontrole te nie muszą być obecnie przeprowadzane. Właściciele lub zarządcy obiektów mają zaś cały rok kalendarzowy na to, aby zapewnić ich realizację. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z ryzykiem zakażenia koronawirusem, Ministerstwo zaleciło zaś w tym względzie racjonalne działania. W szczególności, zwrócono uwagę, że między datą kontroli w danym roku a datą kontroli w roku poprzednim nie musi upłynąć równo 365 dni (jeden rok). Podkreślono przy tym, że brak możliwość przeprowadzenia kontroli w chwili obecnej nie oznacza oczywiście, że nie musi być ona przeprowadzona w ogóle.

Powyższe stanowisko, zawarte w komunikacie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18.03.2020 r. pozostaje w dalszym ciągu aktualne (źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/terminy-okresowych-kontroli-stanu-technicznego-obiektow-budowlanych).

Przypisy