Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zarządzanie

17 stycznia 2019

NR 203 (Styczeń 2019)

Paraliż decyzyjny we wspólnotach mieszkaniowych

0 1705

Podobnie jak w przypadku spółek, stowarzyszeń lub innych podmiotów, w których działają organy kolegialne, tak również w przypadku wspólnot mieszkaniowych niejednokrotnie występują sytuacje, które z przyczyn niezawinionych przez zarząd czy zarządcę danej wspólnoty mieszkaniowej powodują swoisty paraliż decyzyjny lub znaczną opieszałość wspólnoty w działaniu.

Tymczasem sprawnie działająca wspólnota mieszkaniowa stanowi atut danej nieruchomości. Niejednokrotnie takie informacje można znaleźć również w ogłoszeniach dotyczących oferowanej na sprzedaż nieruchomości, a więc również sprzedający postrzegają sprawnie zarządzaną wspólnotę jako atut. W jaki zatem sposób możemy podjąć próbę ożywienia naszej wspólnoty mieszkaniowej, z jakimi problemami spotykamy się najczęściej i jakie rozwiązania można wprowadzić, aby zapewnić sprawniejsze jej funkcjonowanie?

REKLAMA

uwaga!

Jeżeli chodzi natomiast o zawiadomienia przesyłane listami poleconymi, jakkolwiek jest to bardziej kosztowne, należy przeprowadzić je z odpowiednim wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę czas potrzebny na ich przesłanie oraz możliwość odbioru w terminie aż do 14 dni od pierwszej próby doręczenia.

Problem współpracy kilku wspólnot mieszkaniowych

Podobnie jak w przypadku samodzielnych właścicieli nieruchomości, niejednokrotnie zdarza się, że problemem w funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych jest osiągnięcie porozumienia z sąsiadem. W szczególności w przypadku dwóch sąsiadujących ze sobą wspólnot mieszkaniowych osiągnięcie porozumienia z uwagi na znaczną liczbę zaangażowanych osób może nastręczać pewnych trudności. Przeważnie problem dotyczy wspólnot mieszkaniowych, które mają wspólną infrastrukturę związaną z ich funkcjonowaniem. Dotyczy to takich elementów, jak np. drogi wewnętrzne, alejki, place zabaw czy parkingi. Problem rodzi się w sytuacji, kiedy nieruchomości i znajdujące się na nich obiekty nie stanowią nieruchomości wspólnej, nie przynależą do żadnej ze wspólnot, a zamiast tego posiadają bardzo wielu współwłaścicieli i zarządzane są tym samym na podstawie ogólnych reguł zarządzania współwłasnością określoną w przepisach Kodeksu cywilnego.

uwaga!

Zwołanie zebrania powinno zostać dokonane na piśmie, a po jednej z niedawnych nowelizacji Kodeksu cywilnego można ustalić, że zwołanie odbywać się będzie również w elektronicznej formie dokumentowej, traktowanej jako równoważna dokumentowi, pod warunkiem, że możliwa będzie identyfikacja nadawcy. 

Przy tak znacznej liczbie współwłaścicieli i często bardzo rozdrobnionej strukturze udziałów podjęcie decyzji dotyczącej tych elementów wspólnych staje się pr...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy