Dział: Zarządzanie

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Skutki uchybień formalnych przy zwoływaniu walnego zgromadzenia a ważność uchwał spółdzielni

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 11 grudnia 2018 r. (sygn. akt: I ACa 519/18) w sprawie z powództwa członka przeciwko spółdzielni o stwierdzenie nieważności uchwał, na skutek apelacji powódki od wyroku częściowego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z 20 marca 2018 r., (sygn. akt: I C 816/17) zmienił zaskarżony wyrok częściowy w ten sposób, że stwierdził nieważność uchwał walnego zgromadzenia.

Czytaj więcej

Opomiarowanie i rozliczanie zużycia ciepła, zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków

Przepisy prawa nakładają na właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego obowiązki w zakresie rozliczania mediów, a w szczególności zużywanego ciepła i wody w poszczególnych lokalach. Obowiązki te dotyczą zarówno spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, jak i własności prywatnej – czy to osób fizycznych, czy podmiotów gospodarczych.

Czytaj więcej

Paraliż decyzyjny we wspólnotach mieszkaniowych

Podobnie jak w przypadku spółek, stowarzyszeń lub innych podmiotów, w których działają organy kolegialne, tak również w przypadku wspólnot mieszkaniowych niejednokrotnie występują sytuacje, które z przyczyn niezawinionych przez zarząd czy zarządcę danej wspólnoty mieszkaniowej powodują swoisty paraliż decyzyjny lub znaczną opieszałość wspólnoty w działaniu.

Czytaj więcej

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej

Jak prawidłowo ubezpieczyć nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej? Kto ma prawo, a kto obowiązek zapewnienia ochrony budynku? I o czym należy pamiętać przy wyborze ubezpieczyciela?

Czytaj więcej

Dojazd i drogi na terenie nieruchomości – prawo, organizacja i zarządzanie

W dzisiejszych czasach, zgodnie z interesem mieszkańców i przepisami prawa, każda nieruchomość powinna mieć dostęp do drogi publicznej. Jest to warunkiem realizacji nowej zabudowy, a w przypadku braku takiego dostępu lub kiedy ma on niewystarczające właściwości – zgodnie z art. 145 Kodeksu cywilnego można wystąpić do sądu o ustanowienie służebności drogi koniecznej jako niezbędnego minimum do korzystania z nieruchomości.

Czytaj więcej