Poprawa dostępności w budynkach wielorodzinnych

Temat tygodnia

Problem dotyczy głównie typowych budynków mieszkalnych wybudowanych w latach 1960-1990. Instalowane wówczas windy nie były przystosowane do transportu osób ze schorzeniami utrudniającymi komunikację. Osoby starsze musiały siłować się z ciężkimi drzwiami wychylnymi, a następnie pospiesznie wsiadać do kabiny, aby uniknąć uderzenia podczas ich cofania. Znalezienie właściwego przycisku w windzie nie było takie łatwe ze względu na nieczytelne oznaczenia. Wychodzenie na niewłaściwym przystanku było na porządku dziennym z racji braku wyświetlacza piętrowego.

Próby rozwiązania problemów transportu pionowego w starym budownictwie

Rozwiązanie problemu transportu pionowego w istniejących budynkach, ze względu na ograniczenia architektoniczne, realizuje się poprzez modernizacje / wymiany dźwigów na dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Należy tu mieć na uwadze nie tylko ludzi poruszających się na wózkach inwalidzkich, lecz także różne grupy społeczne np. osoby starsze, słabowidzące, słabosłyszące, rodziny z małymi dziećmi. Podejmowane w ostatnich latach działania remontowe wśród Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych poprawiają w coraz większym stopniu komfort życia. Polski producent dźwigów, firma Winda – Warszawa Sp. z o.o., dzięki wykonywanym wymianom i modernizacjom, od wielu lat powiększa kabiny dźwigów do wymiarów ~100 x 135 cm. Drzwi wymieniane są na modele w pełni automatyczne o zwiększonej szerokości (80x200cm) z antyklaustrofobicznymi przeszkleniami (świetlikami). Instalowane są również wyraźne wskaźniki i przyciski kontrastujące ze ścianami kabiny.
 

Kontrastowe wyróżnienia wejścia na windy, Winda – Warszawa Sp. z o.o.


Dofinansowania do wymiany lub modernizacji windy

Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach programu Dostępność Plus, w sposób bezpośredni udziela preferencyjnych pożyczek wspierających działania w zakresie zapewnienia lub poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na stronach Portalu Funduszu Dostępności można odnaleźć informację, że zaplanowano realizację zadań w 900 budynkach w których poprawiona zostanie komunikacja (np. windy, podjazdy, innego typu ułatwienia). Od 22 września 2020r. w ramach Funduszu Dostępności część środków może być wykorzystana na sfinansowanie wymiany/modernizacji dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku mieszkalnym.
 

 Zgodna z zasadami dobrych praktyk kabina w Głównym Urzędzie Statystycznym, Winda – Warszawa Sp. z o.o.


Warunki otrzymania wsparcia

Działania będą mogły obejmować wymianę lub modernizację dźwigu istniejącego, który nie spełnia wymogów wynikających ze Standardów Dostępności dla polityki spójności 2014-2020. W uproszczeniu: nie jest dostosowany do transportu osób z różnego typu niepełnosprawnościami. Nowe urządzenie muszą spełniać te kryteria, a w uzasadnionych przypadkach (np. zbyt mała kabina z uwagi na istniejący szyb), dopuszczalne są odstępstwa od wymogów Standardów Dostępności. Dobrym przykładem takiego działania jest projekt zrealizowany przez firmę Winda – Warszawa Sp. z o.o. w kamienicy przy ul. Grochowskiej w Warszawie. Z racji ograniczeń konstrukcyjnych zainstalowano kabinę w kształcie trapezu, dzięki czemu udało się poprawić komunikację pionową dla znacznej grupy osób. Instytucja finansująca zaakceptowała wykazane odstępstwa, a inwestycja została z powodzeniem rozliczona.

Sam wygląd kabin różni się od najczęściej spotykanych instalacji. Niektórzy producenci dźwigów (w szczególności oferujący standardy zagraniczne) mają problem z uzyskaniem np. odpowiednich współczynników kontrastowości. Z uwagi na znaczne utrudnienie w wyborze piętra przez osoby niedowidzące, niedopuszczalne jest stosowanie popularnych ostatnimi laty przycisków sensorycznych (szklane panele dotykowe).
 

 Przykład standardowego wykonania dźwigu przyjaznego wszystkim grupom społecznym, Winda – Warszawa Sp. z o.o.


Dofinansowanie należy wprost nazwać „kredytem na preferencyjnych warunkach”, ponieważ realne oprocentowanie wynieść powinno około 0,15% w skali roku. Najważniejsze plusy subwencji to m.in.:

  • brak dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki
  • spłata rozłożona nawet do 20 lat
  • brak wymaganego wkładu własnego
  • możliwość umorzenia do 60% spłaty kapitału.

Wyżej wymienione działania można połączyć z dotacjami udzielanymi w ramach programu wyrównania różnic pomiędzy regionami. Dodatkowe dofinansowanie PFRON może wynieść nawet 165.000 zł, przy czym wymaga się wykazania przynajmniej dwóch osób mieszkających w budynku z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową. Istotny jest fakt finansowania inwestycji nawet do 100%. Co więcej, wszelkie powiązane z wymianą lub modernizacją windy roboty budowlane, projekty, audyty, jak i sam nadzór inwestorski, są uznawane za koszty kwalifikowane.
 

Stylizowana winda na lata międzywojenne zainstalowana w przebudowanym szybie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Winda – Warszawa Sp. z o.o.


Doświadczenia innych

Bardzo dobrym przykładem przemyślanego działania jest Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Sandomierskiej w Łodzi, która zmagała się z problemem odpowiedniego sfinansowania inwestycji. Z pomocą przyszli doświadczeni pracownicy z firmy Winda – Warszawa Sp. z o.o., którzy wspólnie z przedstawicielami budynku określili kierunek działania. Wskazano w jaki sposób można wykonać Audyt Dostępności i rozpocząć procedurę uzyskiwania pożyczki w ramach programu Dostępność Plus. Na wyróżnienie zasługuje fakt, że przedstawiciele Zarządu Wspólnoty sami przygotowali znaczną część wymaganych dokumentów i nie korzystali z pomocy zewnętrznych firm doradczych. Dzięki włożonemu wysiłkowi wykonany przez Pana Dariusza Audyt Dostępności zyskał wyrazy uznania przedstawicieli Instytucji finansującej. Takie działanie pokazuje, że każdy może, bez większych problemów, przejść procedurę dotacyjną. Dzięki pozyskanym środkom w budynku będzie możliwa wymiana 2 wind, central domofonów a także remont posadzki. Wykonawcą prac dźwigowych będzie firma Winda – Warszawa Sp. z o.o., która od samego początku wspierała przedstawicieli budynku dzieląc się swoim doświadczeniem w tego typu realizacjach.
 

Wykonanie antyklaustrofobiczne - drzwi automatyczne wyposażone w przeszklenia pożądane również przez osoby starsze


Konkluzja

Dzisiaj szeroko rozumiana dostępność w Polsce jest ogromnym problemem, który dotychczas nie doczekał się prostego i w miarę taniego rozwiązania, a zarazem akceptowalnego przez większość lokatorów. Iskierką nadziei jest możliwość wsparcia modernizacji / wymiany dźwigów w ramach różnych Funduszy Społecznych. Czas pokaże czy tego typu działania będą efektywne.

Więcej informacji można odnaleźć na stronach rządowych powiązanych z programem Dostępność Plus. Z racji dużego doświadczenia firmy Winda – Warszawa Sp. z o.o. w pokonywaniu barier architektonicznych, sugerujemy kontakt z przedstawicielami tego rodzimego przedsiębiorstwa. Zachęcamy do zapoznania się z bogatą zawartością strony www.winda.com.pl na której odnaleźć można dziesiątki poradników i przykłady funkcjonalnych rozwiązań.

Winda – Warszawa Sp. z o.o.
ul. Surowieckiego 12
02-784 Warszawa
22 750 39 14 wew. 135
info@winda.com.pl

Przypisy