Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

14 lutego 2019

NR 204 (Luty 2019)

Usytuowanie altany śmietnikowej

0 1450

Deweloper postawił altanę śmietnikową kilka metrów od ogrodzenia. Po drugiej stronie znajduje się teren wspólnot mieszkaniowych, a dokładnie place zabaw. Mieszkańcy żądają przestawienia altany. Jeśli altana usadowiona jest zgodnie z projektem, to według mnie sprawa jest zamknięta, a żądanie niezasadne. Proszę o odpowiedź, czy mieszkańcy mają prawo rościć pretensje?

 

Usytuowanie altany śmietnikowej

Deweloper postawił altanę śmietnikową kilka metrów od ogrodzenia. Po drugiej stronie znajduje się teren wspólnot mieszkaniowych, a dokładnie place zabaw. Mieszkańcy żądają przestawienia altany. Jeśli altana usadowiona jest zgodnie z projektem, to według mnie sprawa jest zamknięta, a żądanie niezasadne. Proszę o odpowiedź, czy mieszkańcy mają prawo rościć pretensje?
Z treści zaprezentowanego pytania wynika, że mieszkańcy mogą, ale nie muszą mieć racji, wskazując na niezgodność z prawem zaprezentowanego rozwiązania.

POLECAMY

Powody problematycznego ustawienia altany

Istnieje możliwość, że kwestia usytuowania altany śmietnikowej na terenie dewelopera została przeoczona przez organ wydający pozwolenie na budowę. Taka altana, jako miejsce gromadzenia odpadów, powinna być widoczna w projekcie zagospodarowania działki/terenu, stanowiącym element zatwierdzanego pozwoleniem na budowę projektu budowlanego i zostać skontrolowana przez organ architektoniczno-budowlany (najczęściej starosta).

uwaga!

Altana, jako miejsce gromadzenia odpadów, powinna być widoczna w projekcie zagospodarowania działki/terenu, stanowiącym element zatwierdzanego pozwoleniem na budowę projektu budowlanego i zostać skontrolowana przez organ architektoniczno-budowlany.


Istnieje też możliwość, że na terenie nieruchomości znajduje się inne miejsce gromadzenia odpadów przewidziane na etapie pozwoleń, a altana zrealizowana została później na podstawie zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych. Wówczas po upływie 21 dni od zgłoszenia altana mogła być realizowana, a tym samym przez brak sprzeciwu organ uznał miejsce lokalizacji altany.

Przepisy prawa o usytuowaniu miejsca gromadzenia odpadów

Niezależnie od powyższego, należałoby skontrolować odległość altany śmietnikowej jako miejsca gromadzenia odpadów, do granicy działki oraz do placu zabaw. Jak słusznie wskazują bowiem mieszkańcy, inwestor nie może dowolnie wybierać lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów i w tym zakresie ograniczony jest właśnie granicą działki oraz lokalizacją placu zabaw

ważne!

Inwestor nie może dowolnie wybierać lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów i w tym zakresie ograniczony jest właśnie granicą działki oraz lokalizacją placu zabaw.

Zgodnie bowiem z § 23 ust. 1 punkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.) minimalna odległość miejsca gromadzenia odpadów od placu zabaw wynosi 10 metrów. Ponadto, zgodnie z punktem 2 tego samego paragrafu miejsce gromadzenia odpadów musi być zlokalizowane co najmniej 3 metry od granicy działki budowlanej, chyba że przylega do podobnego obiektu na działce...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy