Autor: Aneta Mościcka

Z wykształcenia prawnik, z zawodu dziennikarka prawna od 2001 r.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Czy za zarząd społeczny we wspólnocie mieszkaniowej należy się wynagrodzenie?

Nawet wówczas, gdy z mocy uchwały właścicieli lokali zarząd jest tzw. zarządem społecznym, to jego członkowie sami będący właścicielami lokali w danej wspólnocie mogą domagać się od niej wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Czytaj więcej

Zasady naliczenia opłaty podwyższonej za fakt zbierania odpadów w sposób nieselektywny

Opłata podwyższona jest nakładana za fakt zbierania odpadów w sposób nieselektywny. W przypadku nieruchomości zbiorowej nie ma znaczenia, ilu mieszkańców wywiązuje się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów i z jaką częstotliwością to następuje, decydujące znaczenie ma jedynie to, czy obowiązek ten w danej nieruchomości był realizowany prawidłowo, czy nie. Przepisy nie określają żadnego stopnia zanieczyszczenia odpadami innego rodzaju. Nie odwołują się również do notoryczności i uporczywości w niesegregowaniu odpadów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Czytaj więcej

Przychody spółdzielni mieszkaniowej otrzymane z tytułu sprzedaży świadectw efektywności energetycznej a zwolnienie od CIT

Działania spółdzielni zmierzające do energooszczędnej eksploatacji zasobów mieszkaniowych mieszczą się w pojęciu gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dochód spółdzielni ze sprzedaży świadectw energetyki energetycznej na zasadach określonych w ustawie o efektywności energetycznej jest zwolniony od CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

Czytaj więcej

Obowiązek usunięcia materiałów łatwopalnych z klatek schodowych

Obowiązki przeciwpożarowe dotyczą zarówno właścicieli i zarządców budynku, jak i użytkowników lub podmiotów faktycznie nim dysponujących. Usunięcie materiałów palnych składowanych na korytarzach bloku oraz znajdujących się na nim innych przedmiotów należących do właścicieli mieszkań tego budynku – co należy do obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej – jest czynnością zwykłego zarządu, którą spółdzielnia może podejmować samodzielnie – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny*.

* Wyrok z dnia 3 lutego 2022 r., sygn. akt: II OSK 235/19.
 

Czytaj więcej

Skutki wyrażenia przez członków wspólnoty mieszkaniowej zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej

Aby możliwe było uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej – jej członek musi wykazać, że na datę jej podjęcia wskazana w niej cena sprzedaży była zaniżona w stosunku do cen rynkowych. Takim dowodem nie jest operat szacunkowy biegłego sporządzony miesiące później, gdy zmieniły się ceny. Wyrażenie przez członków wspólnoty mieszkaniowej zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zmianę wysokości udziałów przysługujących im w prawie do gruntu – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Czytaj więcej

Różne stawki podatku od garaży

W obecnym stanie prawnym garaże są opodatkowane różnymi stawkami podatku od nieruchomości w zależności od tego, czy garaż stanowi odrębną nieruchomość, czy pomieszczenie przynależne do mieszkania. Stanowisko w sprawie zajęło Ministerstwo Finansów.

Czytaj więcej