Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zagadnienia budowlane

14 maja 2019

NR 125 (Maj 2019)

Czy można zabudować rury gazowe?

419

Czy istnieje możliwość zabudowania fragmentu rury gazowej, która przechodzi przez korytarz wewnątrz budynku, przy założeniu, że zabudowa będzie miała otwory wentylacyjne? Czy zabudowa powinna mieć specjalne oznaczenia? Dodamy, że pozostała niezabudowana część instalacji gazowej została podczas remontu pomalowana na biało i oznaczona napisem „GAZ”. Czy taka forma jest wystarczająca i zgodna z przepisami? Będziemy wdzięczni za ewentualne przytoczenie podstawy prawnej takich działań.

Instalacja gazowa

Instalację gazową budynku zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych. Należy tu zwrócić uwagę na specyfikę wspólnot mieszkaniowych, gdzie istnieją dwa rodzaje nieruchomości: wspólna i odrębne lokale. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Ta definicja jest mało precyzyjna i powoduje problemy interpretacyjne, zwłaszcza w przypadku urządzeń i instalacji. Wspólnoty mieszkaniowe często mają problemy z określeniem, która część instalacji jest elementem nieruchomości wspólnej, a która należy do konkretnego lokalu. W przypadku instalacji gazowej przyjmuje się, że nieruchomość wspólną stanowi instalacja gazowa do zaworu odcinającego przy odbiornikach włącznie (co służy zachowaniu bezpieczeństwa w budynku).
 

POLECAMY

Uwaga

W przypadku instalacji gazowej przyjmuje się, że nieruchomość wspólną stanowi instalacja gazowa do zaworu odcinającego przy odbiornikach włącznie


Warunki techniczne

Zgodnie z § 165 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub po...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy