Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zagadnienia budowlane

4 lipca 2019

NR 127 (Lipiec 2019)

Naprawa muru

215

Wspólnota graniczy z działką innego właściciela, który jest również właścicielem muru ogrodzeniowego. Po stronie wspólnoty naprawiliśmy pęknięcia, ale chcieliśmy napisać pismo w sprawie naprawienia jego drugiej strony. Są duże pęknięcia i mur wymaga remontu. Proszę o wskazówki, jak należy przygotować takie pismo.
 

Ogrodzenie należy definiować jako otoczenie nieruchomości gruntowej za pomocą urządzenia ochronnego, którym może być płot, mur, siatka czy żywopłot, a którego celem jest ochrona przed dostępem osób trzecich. Art. 154 Kodeksu cywilnego wprowadza domniemanie prawne, że między innymi mury, płoty i inne podobne urządzenia, które znajdują się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów i nakłada na nich obowiązek wspólnego ponoszenia kosztów ich utrzymania. Obowiązek ten nie obejmuje kosztów wybudowania nowego urządzenia (uchwała SN z dnia 24 stycznia 2002 r., III CZP 75/01). Warto zaznaczyć, że powyższy przepis odnosi się tylko do ogrodzenia znajdującego się w osi granicy nieruchomości. Inaczej sytuacja wygląda, gdy ogrodzenie znajduje się nie na granicy, ale wyłącznie w obrębie danej nieruchomości; jest jej częścią składową. Zwłaszcza w przypadku ogradzania przez deweloperów osiedli czy budynków (większych obszarów), ogrodzenia te nie są budowane na osi granicy – co wymagałoby uzgodnień z sąsiadami – tylko na działce będącej własnością dewelopera (są cofnięte o kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów w głąb własnej działki). Właściciel nieruchomości, korzystając z przysługującego mu prawa własności, jest uprawniony do ogrodzenia na przykład fragmentu swojej nieruchomości i nie jest zobowiązany do wybudowania ogrodzenia w osi granicy pomiędzy nieruchomościami. Przy takim założeniu ogrodzenie działki powinno znajdować się w całości w obrębie działki i żaden jego element nie powinien wystawać poza jej granice. Z kolei art. 48 Kodeksu cywilnego stanowi, że do części składowych gruntu należą w szczególności budynki oraz inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy