Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zagadnienia budowlane

3 września 2019

NR 128 (Wrzesień 2019)

Odpowiedzialność za instalację gazową

233

Podczas kontroli wewnętrznej instalacji gazowej w budynku zlokalizowano nieszczelność na redukcji między zaworem głównym a podejściem do gazomierza (kolano). W 2013 r. właściciel budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami przeniósł gazomierz z wnętrza budynku na zewnątrz. Odległość między gazomierzem głównym a zaworem głównym to odcinek, na którym jest redukcja między zaworem a podejściem do gazomierza. Po czyjej stronie leży doszczelnienie instalacji gazowej? Gazowni czy właściciela budynku?

Utrzymanie instalacji gazowej

Instalacja gazowa w okresie jej użytkowania powinna zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych, zgodnego z warunkami określonymi w projekcie. Do obowiązków właściciela budynku w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego instalacji gazowej należy między innymi zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń z okresowych kontroli, a w przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników – wyłączenie z użytkowania instalacji lub jej części i zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy. Zgodnie z prawem budowlanym obiekty budowlane w okresie ich użytkowania powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, w tym co najmniej raz w roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych (lub co najmniej dwa razy w roku – w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada – w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2).

Kontrola instalacji gazowej

Instalacje gazowe mogą kontrolować tylko osoby, które mają określone kwalifikacje, wymagane przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji urządzeń gazowych. W czasie kontroli instalacji gazowej specjalista powinien sprawdzić: stężenie gazu w pomie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy